עמוד:209

מעגל חשמלי עם קבלים מחוברים בטור מעגל חשמלי עם קבל שקול חיבור קבלים בטור במעגל טורי, הקבלים מחוברים בטור . כלומר כל קבל מחובר לקצהו של הקבל C , C ו - 2 שאחריו, כך שנוצר מסלול אחד לכל הקבלים . באיור העליון שני קבלים, 1 V . באיור התחתון מוצג מעגל המכיל קבל שקול , מחוברים בטור למקור מתח AB המחובר למקור מתח זהה . נחשב את גודלו . על פי חוק המתחים של קירכהוף נקבל : + = AB VVV 2 1 . 1 1 1 C Q V = 2 2 2 C Q מכיוון שמתקיים נקבל : , = V . 2 2 1 1 C QC QC Q T T ולכן : = + נבדוק כעת מה הקשר בין המטענים שעל לוחות הקבלים . C נטען במטען חיובי, מכיוון שהוא מחובר ישירות להדק החיובי לוח 1 של הקבל 1 של מקור המתח . לוח 2 של קבל זה ייטען על ידי השראה במטען שלילי Q – . C נטען כמובן במטען חיובי כתוצאה מההשראה, מכיוון שהוא מחובר לוח 3 של 2 בתיל מוליך ללוח 2 ( כל אלקטרון שנע מלוח 3 לכיוון לוח ,2 יוצר חוסר אלקטרון בלוח ,3 כלומר נוצר מטען חיובי על לוח 3 ) . לוח 4 מחובר ישירות להדק השלילי ולכן מטענו Q – . Q . QT = Q = 1 הקבל השקול מחובר למקור מתח זהה ולכן : Q = 2 , 111 21 CCC . נצמצם ב - Q ונקבל = + T C Q 21 C QC Q מכאן שאת המשוואה הקודמת ניתן לרשום : = + T . nT CCCC 1 111 . . . . . . ובאופן כללי, עבור n קבלים נקבל : = + + 21 מסקנה : בחיבור טורי, סכום הערכים ההופכיים של הקבלים שווה לערך ההופכי של הקבל השקול שלהם . . n C C או = T CC n T = 1 במקרה של קבלים זהים שהקיבול שלהם C , הקיבול השקול הוא : שימו לב : 1 . יחס המתחים על הקבלים הפוך ליחס הקיבולים, כלומר : ככל שקיבול הקבל גדול יותר, כך המתח על הקבל קטן יותר : . 2 . הביטויים האלגבריים של חיבור קבלים בטור דומים לביטויים עבור חיבור נגדים במקביל . V - + B C1 C2 A 4 3 2 1 - + - + V - + B CT A - + 209 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר