עמוד:208

מעגל חשמלי עם קבלים מחוברים במקביל מעגל חשמלי עם קבל שקול חיבור קבלים במעגליים חשמליים נדרשים לעיתים לחבר מספר קבלים . נכיר מספר חיבורים אפשריים . חיבור קבלים במקביל במעגל קבלים מקבילי, הקבלים מחוברים כך שלמעשה כולם קשורים בין שתי C המחוברים במקביל C ו - 2 נקודות . באיור מתואר מעגל חשמלי ובו שני קבלים 1 למקור מתח V . באופן דומה להגדרת נגד שקול ( כפי שראינו בפרקים הקודמים ) , מגדירים קבל C כקבל יחיד, שאילו היה מחליף את צירוף הקבלים במעגל, אזי הקיבול שקול T במעגל לא היה משתנה . הקבלים מחוברים לאותו מקור מתח, לכן המתח בין קצות כל אחד מהנגדים שווה V . VT = V = 1 למתח המקור V , כלומר : 2 Q המועברת ממקור המתח, חוק שימור המטען קובע כי כמות המטען הכוללת T Q שנאגרו בשני הקבלים, כלומר Q ו - 2 חייבת להיות שווה לסכום המטענים 1 Q . QT = Q + 21 מהקשר נקבל . נצמצם ב - V ונקבל , ובאופן כללי עבור n קבלים המחוברים במקביל יתקיים . V - + B CT A - + V - + B C1 C2 A - + - + מסקנה : בחיבור מקבילי, הקבל השקול של הקבלים שווה לסכום הקיבולים שלהם . במקרה של קבלים זהים שהקיבול שלהם C , מתקבל . שימו לב : 1 . יחס המטענים הוא כיחס הקיבולים, כלומר : ככל שקיבול הקבל גדול יותר, כך המטען על הקבל גדול יותר : 2 . הביטויים האלגבריים של חיבור קבלים במקביל דומים לביטויים עבור חיבור נגדים בטור . 208 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר