עמוד:228

ε וקבל שני שקיבולו . 24 C באמצעות מקור מתח ] V [ 30 = 1 טוענים קבל אחד שקיבולו ] µF [ 5 = 1 ε ( תרשים א ) . לאחר טעינת הקבלים וניתוקם מהמקורות, מחברים C באמצעות מקור מתח ] µF ] 2 = 20 [ V [ 4 = 2 אותם במקביל על ידי סגירת המפסקים, כך שהלוחות שוני הסימן מחוברים ביניהם ( תרשים ב ) . מהו המתח על כל אחד מהקבלים : א . לפני ניתוקם ממקור המתח ? ] 1 [ לאחר ניתוקם וסגירת המפסקים ? ] 2 [ מהי האנרגיה שהייתה לקבלים : ב . לפני ניתוקם ממקור המתח ? ] 1 [ לאחר ניתוקם וסגירת המפסקים ? ] 2 [ במעגל המתואר בתרשים נתונים ערכי הקבלים : . 25 C . µF ] 2 = 16 [ µF ] , C3 = 4 [ µF ] , C4 = 5 [ µF ] , C [ 8 = 1 הכא"מ של מקור המתח ] V [ 10 = ε . כאשר מעבירים את המפסק למצב A , מה יהיו א . המטען והמתח על כל קבל לאחר זמן רב ? כאשר מעבירים את המפסק ממצב A למצב B , ב . מה יהיו המטען והמתח על כל קבל לאחר זמן רב ? מהי האנרגיה החשמלית של מערכת הקבלים : ג . כאשר המפסק במצב A ? ] 1 [ כאשר המפסק במצב B ? ] 2 [ הסבירו, מדוע אבדה אנרגיה חשמלית כתוצאה ד . מהעברת המפסק ממצב A למצב B ? ε C3 C2 C4 C1 ASB ε V ] [ 30 = 1 C1 V ] ε [ 20 = 2 C2 C2 C1 - + - + SS תרשים א תרשים ב 228 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר