עמוד:227

במעגל שמתואר בתרשים א, הקיבול של כל אחד מהקבלים . 22 C . הכא"מ של מקור המתח הוא ε . C1 = C = 2 הוא C = 3 נתונים : C ו - ε . חשבו את : א . המתח על כל אחד משלושת הקבלים . ] 1 [ המטען על כל אחד משלושת הקבלים . ] 2 [ ε בין הלוחותב . מכניסים חומר מבדד בעל קבוע דיאלקטרי r C ( ראו תרשים ב ) . חשבו את : של 3 המתח על כל אחד משלושת הקבלים . ] 1 [ המטען על כל אחד משלושת הקבלים . ] 2 [ C , מנתקים את ג . לאחר הכנסת החומר המבדד בין לוחות הקבל 3 מקור המתח ואחר כך מוצאים את החומר המבדד מבין לוחות C . האם הוצאת המבדד גורמת לשינוי במתח על כל אחד הקבל 3 מהקבלים ? הסבירו . C על ידי . 23 ε וקבל שני שקיבולו ] C2 = 4 [ µF על ידי מקור מתח ] V [ 30 = 1 טוענים קבל אחד שקיבולו ] µF [ 5 = 1 ε ( תרשים א ) . לאחר טעינת הקבלים וניתוקם מהמקורות, מחברים אותם במקביל על ידי מקור מתח ] V [ 20 = 2 סגירת המפסקים כך שהלוחות שווי הסימן מחוברים ביניהם ( תרשים ב ) . מהו המתח על כל אחד מהקבלים : א . לפני ניתוקם ממקור המתח ? ] 1 [ לאחר ניתוקם וסגירת המפסקים ? ] 2 [ מהי האנרגיה שהייתה לקבלים : ב . לפני ניתוקם ממקור המתח ? ] 1 [ לאחר ניתוקם וסגירת המפסקים ? ] 2 [ ε C3 C1 C2 C3 ε C1 C2 תרשים א תרשים ב ] V [ 20 = C2 C1 - + SS - + ε תרשים ב ] V [ 30 = 1 C1 V ] ε [ 20 = 2 C2 C2 C1 - + S - + תרשים א 227 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר