עמוד:225

במעגל המתואר בתרשים נתונים ערכי הקבלים : . 16 C . µF ] 2 = 8 [ µF ] , C3 = 10 [ µF ] , C [ 9 = 1 הכא"מ של מקור המתח הוא ] V [ 24 = ε . חשבו את : א . המטען על כל קבל . ] 1 [ המתח על כל אחד מהקבלים . ] 2 [ מהי האנרגיה החשמלית האגורה בקבלים ? ב . במעגל המתואר בתרשים נתונים ערכי הקבלים : . 17 C הוא C . המתח על קבל µF ] 2 = 9 [ µF ] , C3 = 18 [ µF ] , C1 [ 6 = 1 V . V ] [ 24 = 1 C . א . C ו - 3 חשבו את המטען והמתח על הקבלים 2 מהי כמות המטען שעברה דרך מקור המתח ? ב . במעגל המתואר בתרשים נתונים ערכי הקבלים : . 18 C . µF ] 2 = 6 [ µF ] , C3 = 40 [ µF ] , C4 = 10 [ µF ] , C [ 12 = 1 V . C הוא ] V [ 8 = 4 המתח על פני הקבל 4 חשבו את המתח בין הנקודות : A ו - B . א . C ו - D . ב . נתון מעגל חשמלי מורכב, כמתואר בתרשים . . 19 בטאו באמצעות C את הקיבול השקול בין הנקודות A ו - B . א . V . חשבו את המטען ואת ב . נתונים ] C = 4 [ µF ו - ] AB = 36 [ V המתח על פני כל אחד מהקבלים . C3 C1 ε C2 C2 ε C3 C1 C2 C1 C AB D C4 C3 C 2 C 4 A B C 6 C 3 C 4 C 6 C 2 C 3 225 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר