עמוד:223

C . 9 טוענים כדור מוליך שקיבולו 1 V , לפוטנציאל של ] V [ 1800 = 1 ומחברים אותו לאחר מכן בתיל מוליך דק לכדור מוליך R וקיבולו שני שרדיוסו 2 . כתוצאה מכך, יורד הפוטנציאל של V . הכדור הראשון ל - ] V [ 1200 = 2 C ואת א . חשבו את הקיבול 1 R . הרדיוס 2 חשבו מהו המטען החשמלי ב . על הכדורים לפני ואחרי החיבור . מחברים כדור מוליך שלישי אל ג . הכדורים, וכתוצאה מכך יורד הפוטנציאל של הכדור הראשון V . חשבו מהו ל - ] V [ 900 = 3 C הקיבול של הכדור השלישי 3 R . ומהו רדיוסו 3 נתון קבל לוחות ששטח לוחותיו A והמרחק בין לוחותיו d , ובין לוחותיו הוכנס חומר דיאלקטרי בעל . 10 ε באופן שמתואר בתרשים . קבוע דיאלקטרי יחסי r מהו הקיבול של הקבל ? במעגל המתואר בתרשים נתונים ערכי הקבלים . 11 C . הכא"מ של מקור המתח הוא µF ] 2 = 6 [ µF ] , C3 = 2 [ µF ] , C [ 3 = 1 V ] [ 12 = ε . חשבו את : המטען על כל קבל . א . המתח על כל אחד מהקבלים . ב . במעגל המתואר בתרשים נתונים ערכי הקבלים : . 12 C הוא V . C . המתח על פני הקבל C2 = 2 C ,C3 = 3 C ,C3 = 1 בטאו באמצעות C ו - V את : המטען על כל קבל . א . המתח על כל אחד מהקבלים . ב . הכא"מ ε . ג . ] V [ 1800 1 1 22 אחרי חיבור לפני חיבור ] V ] 1200 [ V [ 1200 1 2 אחרי חיבור ] V [ 900 V ] 900 [ V ] 3 [ 900 d / 2 C3 C1 ε C2 C3 C1 ε C2 C 2 C 2 C 1 C 1 C 3 C 3 223 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר