עמוד:222

V 5 . 0 . בניסוי אחר, מחזירים את המערכת למצב ההתחלתי, אלא שהפעם המתח בין לוחות הקבל הוא 0 כתוצאה מכך הטיפה יורדת ופוגעת בלוח התחתון כעבור ] s [ 2 . 0 . סרטטו תרשים של כל הכוחות הפועלים על הטיפה . ג . הראו כי הכוח השקול על הטיפה פועל כלפי מטה, וגודל הכוח הוא ·m·g 5 . 0 . ד . חשבו את המרחק d בין לוחות הקבל ( שימו לב : יש לתת תשובה מספרית ) . ה . בניסוי נוסף, בונים מעגל שכולל שלושה קבלים המחוברים בטור למקור המתח V . כל אחד מהקבלים זהה לקבל שבניסוי הראשון . במרכז של אחד הקבלים 0 מציבים טיפת שמן, בעלת אותה מסה m ואותו מטען q כמו בניסוי הראשון ( ראו תרשים ג ) . קבעו מהו המתח על כל אחד מהקבלים . הסבירו את קביעתכם . ו . האם טיפת השמן תנוע או תישאר במקומה ? אם הטיפה תישאר במקומה, ז . נמקו מדוע . אם הטיפה תנוע, ציינו מה תהיה תאוצתה ( גודל וכיוון ) והסבירו . C , מקור . 7 המערכת הנתונה בתרשים מורכבת מקבל לוחות לא טעון שקיבולו 0 V ומפסק פתוח S . ברגע מסוים סוגרים את המפסק והקבל מתחיל מתח 0 להיטען . הגרף הנתון מתאר את מתח הקבל כתלות במטענו, מרגע סגירת המפסק ועד השלמת תהליך הטעינה . [ 1 ] מהו הגודל הפיזיקלי המיוצג על ידי שטח המשולש מתחת לקו ? א . מה מייצג שיפוע הקו ? ] 2 [ חשבו בעזרת הגרף הנתון : ב . את קיבול הקבל . ] 1 [ את האנרגיה האגורה בקבל . ] 2 [ את עבודת מקור המתח בתהליך הטעינה . ] 3 [ C לפוטנציאל של . 8 R וקיבולו 1 טוענים כדור ( המסומן " 1" ) שרדיוסו ] cm [ 5 = 1 C . כתוצאה V , ומחברים אותו לאחר מכן בתיל מוליך דק לכדור מוליך שני ( מסומן " 2" ) שקיבולו 2 ] V [ 800 = 1 V . מכך יורד הפוטנציאל של כדור 1 ל - ] V [ 500 = 2 C והרדיוס של הכדור השני . א . C של הכדור הראשון ואת הקיבול 2 חשבו את הקיבול 1 חשבו מהו המטען החשמלי על הכדורים לפני ואחרי החיבור . ב . V0 ג d m,q C 0 S - + V - + 0 ג ] V [ V Q [ C ] 40 0050 . 0 V ] [ 800 1 1 22 אחרי חיבור לפני חיבור ] V ] 500 [ V [ 500 222 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר