עמוד:221

קבל לוחות יכול להימצא בשני מצבים, בהתאם למתואר בטבלה : . 4 מצב 2מצב 1 A2 A שטח הלוחות dd 2 המרחק בין הלוחות ε אווירהחומר בין הלוחות בעל קבוע דיאלקטרי יחסי r מעבירים את הקבל ממצב 1 למצב ,2 כאשר לוחות הקבל מחוברים למקור מתח קבוע V . פי כמה א . ישתנה כל אחד מהגדלים הבאים ? המטען על הקבל . ] 1 [ המתח בין לוחותיו . ] 2 [ קיבול הקבל . ] 3 [ האנרגיה האגורה בו . ] 4 [ מעבירים את הקבל ממצב 1 למצב 2 לאחר שלוחות הקבל נותקו ממקור המתח הקבוע V . ב . פי כמה ישתנה כל אחד מהגדלים הבאים ? המטען על הקבל . ] 1 [ המתח בין לוחותיו . ] 2 [ קיבול הקבל . ] 3 [ האנרגיה האגורה בו . ] 4 [ 2 m [ 04 . 0 והמרחק ביניהם . 5 בין שני לוחות קבל, שבו השטח של כל לוח הוא ] ] d = 2 [ mm , פועל כוח משיכה חשמלי שגודלו ] N [ 02 . 0 . מה גודלו של השדה החשמלי בין הלוחות ? א . מהו המתח בין הלוחות ? ב . מגדילים את המרחק בין הלוחות ב - ] mm [ 2 . 0 . ג . מה יהיה המתח בין לוחות הקבל ? ] 1 [ מה יהיה גודלו של כוח המשיכה החשמלי הפועל בין לוחות הקבל ? ] 2 [ מציבים טיפת שמן זעירה בעלת מסה m ומטען . 6 חיובי q במרכז של קבל לוחות אופקי טעון . במצב ההתחלתי הטיפה נמצאת במנוחה . V והמרחק ביניהם המתח בין לוחות הקבל הוא 0 הוא d . כיוון כוח הכובד הוא כלפי מטה, ממדי לוחות הקבל גדולים מאוד ביחס למרחק d . קבעו באיזה מהתרשימים ( א או ב ) מקור א . המתח מחובר בהתאם למתואר בשאלה . נמקו . בלי לשנות את מטענה, מציבים את טיפת השמן במקום קרוב יותר ללוח התחתון ועוזבים אותה . כתוצאה ב . מפעולה זו, האם הטיפה תנוע או תישאר במקומה ? נמקו . C d V0 m,q d m,q V0 בא 221 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר