עמוד:219

פתרון דוגמה מספר ( 8 ) מצב 1 : החיבור הוא חיבור טורי של שני קבלים ( המרחק בין הלוחות d 5 . 0 ושטח כל לוח A ) , לכן : מצב 2 : החיבור הוא חיבור מקבילי של שני קבלים ( המרחק בין הלוחות d ושטח כל לוח A 5 . 0 ) , לכן : [ 2 ] האנרגיה לאחר ניתוקם ממקור המתח וסגירת המפסקים : 2 1 d d 2 d 2 d 2 d דוגמה מספר ( 8 ) בתרשים מתוארים שני מצבים, שבכל אחד מהם הוכנס חומר ε לתוך קבל לוחות, ששטח דיאלקטרי בעל קבוע דיאלקטרי יחסי r לוחותיו A והמרחק בין לוחותיו d . מהו הקיבול של קבל הלוחות בכל אחד משני המצבים ? ε + 1 r ⎛ 2 ⎞ ⎜ ⎝⎟ ⎠ מצב 2 מצב 1 219 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר