עמוד:218

תרשים בתרשים א דוגמה מספר ( 7 ) C 6 - 01· 2 = 2 V , וקבל שני שקיבולו ] µF [ C על ידי מקור מתח ] V [ 24 = 61 - 01· 6 = 1 טוענים קבל אחד שקיבולו ] µF [ V ( תרשים א ) . לאחר טעינת הקבלים וניתוקם מהמקורות, מחברים אותם במקביל ( על על ידי מקור מתח ] V [ 8 = 2 ידי סגירת המפסקים ) , כך שהלוחות שווי הסימן מחוברים ביניהם ( תרשים ב ) . מהו המתח על כל אחד מהקבלים : א . [ 1 ] לפני ניתוקם ממקור המתח ? [ 2 ] לאחר ניתוקם וסגירת המפסקים ? מהי האנרגיה שהייתה לקבלים : ב . [ 1 ] לפני ניתוקם ממקור המתח ? [ 2 ] לאחר ניתוקם וסגירת המפסקים ? פתרון דוגמה מספר ( 7 ) V V ] ,V [ 8 = 2 א . [ 1 ] המתח על כל אחד מהקבלים לפני ניתוקם ממקור המתח שווה למתח המקור : ] V [ 24 = 1 [ 2 ] נחשב את מטען קבל 1 : נחשב את מטען קבל 2 : לאחר סגירת המפסקים, כשהדקים שווי סימן מחוברים ביניהם, המטען הכולל הוא : הקיבול השקול : המתח על כל אחד מהקבלים : ב . [ 1 ] האנרגיה שהייתה לקבלים לפני ניתוקם ממקור המתח : C2 C1 - + SA S - + B V ] ε [ 24 = 1 V ] ε C1 [ 8 = 2 C2 C2 C1 - + SA - + 218 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר