עמוד:217

דוגמה מספר ( 6 ) במעגל המתואר בתרשים נתונים מטעני הקבלים : C . µF ] 2 = 3 [ µF ] , C3 = 20 [ µF ] , C4 = 5 [ µF ] , C [ 6 = 1 V . C הוא ] V [ 5 = 1 המתח על פני הקבל שקיבולו 1 חשבו את המתח בין הנקודות : א . A ו - B . ב . C ו - D . פתרון דוגמה מספר ( 6 ) נחשב את מטען קבל 1 : א . קבל 2 מחובר בטור אליו, לכן : המתח על קבל 2 : המתח בין הנקודות A ו - B : קבלים 3 ו - 4 מחוברים בטור, לכן : ב . סכום המתחים על קבלים 3 ו - 4 שווה למתח בין A ל - B : נחשב את מטען קבל 3 וקבל 4 : המתח על קבל 3 : המתח בין הנקודות C ו - D : C2 C1 C AB D C4 C3 + - 217 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר