עמוד:216

דוגמה מספר ( 5 ) במעגל המתואר בתרשים נתונים ערכי הקבלים : C . µF ] 2 = 6 [ µF ] ,C3 = 2 [ µF ] ,C4 = 8 [ µF ] ,C [ 3 = 1 הכא"מ של מקור המתח הוא ] V [ 12 = ε . חשבו את : המטען על כל קבל, המתח על כל אחד מהקבלים, האנרגיה החשמלית האגורה בכל אחד מהקבלים . פתרון דוגמה מספר ( 5 ) נחשב תחילה את הקיבול השקול של המעגל : חיבור בטור : חיבור במקביל : חיבור בטור : המטען הכולל : קבלים 1 ו - 2 מחוברים בטור, לכן : המתח על פני קבל 1 וקבל 2 : האנרגיה האגורה בקבל 1 ובקבל 2 : המטען הכולל על קבלים 3 ו - 4 שווה למטען הכולל במעגל : על פי חוק המתחים : לכן : המטען על קבל 3 : המטען על קבל 4 : האנרגיה האגורה בקבל 3 ובקבל 4 : C 3,4 C ε 1,2 C 2 C 4 C ε 1 C 3 216 פרק 13 קיבול וקבלים במעגל החשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר