עמוד:203

יש לחשב את הזרם דרך כל אחד מהנגדים שבמעגל הבא . . 4 נתון המעגל החשמלי הבא . במצב המתואר שני . 5 הגלוונומטרים G מורים על אפס . הכא"מ של מקור המתח הוא ] V [ 12 = ε . ההתנגדויות של כל הרכיבים זניחות, מלבד אלו של הנגדים . R . א . R ו - 2 חשבו את התנגדויות הנגדים 1 R . ב . R ו - 2 חשבו את עוצמת הזרם דרך הנגדים 1 נתון המעגל החשמלי הבא . אורך התיל האחיד AB הוא . 6 180 ס"מ, והתנגדותו אינה ידועה . במצב המתואר, שני הגלוונומטרים G מורים על אפס . התנגדות מד - הזרם הוא R והוא מורה על ] A [ 8 . 0 . הכא"מ של מקור המתח Ω 1 = A V ] [ 9 = ε והתנגדותו הפנימית Ω 1 = r . חשבו את המתח בין הדקי התיל AB . א . חשבו את התנגדות הנגד R ואת אורכי הקטעים X ו - Y . ב . חשבו את עוצמת הזרם דרך הנגדים ודרך קטעי התיל . ג . חשבו את התנגדות התיל . ד . BA A R1 = 5 Ω R3 = 20 Ω R2 = 10 Ω V ] [ 15 = 1 ε V ] [ 30 = 3 ε V ] [ 20 = 2 ε פרק - 15 Fig Ω 6Ω 18 Ω 6Ω 10 V ] [ 12 = ε R 1 R 2 GG 203 פרק 12 מעגלים מורכבים וחוקי קירכהוף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר