עמוד:201

דוגמה מספר ( 3 ) - גשר ויטסטון בתרשים שלפניכם מוצג מעגל חשמלי שבעזרתו אפשר למדוד התנגדות לא R . ידועה של נגד x R , R ו - 2 המעגל מורכב מן הרכיבים האלה : שני נגדים בעלי התנגדות קבועה 1 R , מקור המתח V שהתנגדותו הפנימית זניחה, ומד - מתח נגד משתנה 3 R , משנים את ההתנגדות של הנגד אידיאלי G . לצורך מדידת ההתנגדות של x R עד שמד - המתח מורה אפס . המשתנה 3 א . הוכיחו שכאשר מד - המתח מורה אפס, הביטוי : R . V על הנגד 2 מתאר את המתח 2 ב . הוכיחו שכאשר מד - המתח מורה אפס, R בעזרת הביטוי : אפשר לחשב את x V = 20 [ V ] ; R ( כאשר מד - kΩ ; R1 = 60 kΩ ; R 20 = 2 ג . נתון : x = 5 kΩ V . R המתאר את המתח על הנגד 3 חשבו את 3 פתרון דוגמה מספר ( 3 ) I . במצב שבו הגלוונומטר מורה אפס, סכום המתחים בענף התחתון א . נסמן את הזרם הזורם בענף התחתון ב - 2 שווה למתח המקור, לכן : ב . כאשר הגלוונומטר מורה אפס, מתקיים : ג . הזרם בענף התחתון : 10 Fig V R R 31 I I 1 1 R 2 a b R X I I 2 2 G V V R = 2 2 R X2 + R R X = R 2 R R ⋅ 1 3 המתח מורה אפס ) . 201 פרק 12 מעגלים מורכבים וחוקי קירכהוף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר