עמוד:196

לכל עניבה נרשום משוואה המתבססת על כלל המתחים של קירכהוף . ז . במקרה שלנו : עבור עניבה A : ( 2 ) ועבור עניבה B : ( 3 ) קיבלנו מערכת של 3 משוואות ליניאריות עם 3 נעלמים ( III , , 3 2 1 ) , שאותה ניתן לפתור בהנחה שידועים ערכי ההתנגדויות והכא"מ . נשים לב : מספר המשוואות הכולל, כולל משוואות חוק הזרמים, חייב להיות שווה למספר הנעלמים . חישוב המתח בין כל שתי נקודות במעגל חשמלי כדי להסביר את חישוב המתח בין שתי נקודות במעגל, נערוך ניסוי מחשבתי . נתבונן לדוגמה בנגד R , המחובר בין נקודות a , b כחלק ממעגל חשמלי מורכב . אם קיים מתח חשמלי בין הנקודות a , b V , אזי Va > V ) ומתקיים b ( נסמן אותו ab דרך הנגד R זורם זרם שעוצמתו I וכיוונו מהפוטנציאל הגבוה אל הנמוך . לכן נוכל לרשום : . V ( כמתואר ניתן להמיר את המעגל הנתון במעגל שקול, שבו מחליפים את כל החלק הצבוע בכחול במקור מתח ab בתרשים א ) . RI a a b b RV ab I a a b b V ab b a תרשים אתרשים ב RV ab I a a b b R V ab I , , ε a a b b R V ab I” ε , a a ” ε b b תרשים אתרשים בתרשים ג R I , , ε a b V R ab I” ε , a a ” ε b b תרשים בתרשים ג 196 פרק 12 מעגלים מורכבים וחוקי קירכהוף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר