עמוד:183

דוגמה מספר ( 2 ) בתרשים מתואר מעגל חשמלי הכולל מקור מתח, שהכא"מ שלו ε והתנגדותו הפנימית r , ונגד משתנה R . הגרף מתאר את ההספק P , המתפתח על הנגד המשתנה R כפונקציה של הזרם Ι . א . הוכיחו כי הקשר בין ההספק המתפתח על הנגד המשתנה ( בקטע CM ) לבין הזרם במעגל מתואר על ידי הקשר : . ב . באמצעות הביטוי בסעיף א והגרף הנתון, מצאו את הכא"מ ואת ההתנגדות הפנימית . ג . היכן הייתה ממוקמת הגררה C בשני המצבים שבהם ההספק P מתאפס ? ד . מה הייתה ההתנגדות R של הנגד המשתנה, במצב שבו ההספק P הוא מקסימלי ? ה . מה המתח ומהי ההתנגדות R של הנגד המשתנה, במצב שבו ההספק P שווה ל - ] W [ 2 ? פתרון דוגמה מספר ( 2 ) א . ε = 2 , מכאן : ב . נקודת החיתוך עם הציר האופקי שווה ל - r כאשר הזרם שווה ל - ] A [ 1 ההספק הוא ] W [ 4 , מכאן : ε = 2 , כלומר ] A [ 2 . ג . כאשר הגררה מנותקת הזרם שווה לאפס, וכאשר הגררה בנקודה M הזרם שווה ל - r ד . במצב שבו ההספק מרבי מתקיים R = r , כלומר Ω 4 = R . נראה זאת : ה . קיבלנו שני פתרונות אפשריים לזרם, במצב שבו ההספק שווה ל - ] W [ 2 . נחשב את המתח ואת ההתנגדות עבור כל אחד משני הזרמים הללו . I : עבור הזרם 1 I : עבור הזרם 2 NM R C A V ,r ε I [ A ] 2 1 0 P [ W ] 4 P R ⋅ I = ( −ε I⋅ r ) ⋅ I = − r ⋅ I2 R = V I ⋅ε + ε = 2 r 183 פרק 11 אנרגיה, הספק ונצילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר