עמוד:181

נצילות המעגל כפונקציה של התנגדות הצרכן באיור מוצג התיאור הגרפי של קשר זה . כפי שניתן לראות, כאשר R גדול מאוד ביחס ל - r , הנצילות שואפת לאחד . כאשר ההתנגדות החיצונית היא אפס ( קֶצר ) , אז הנצילות שווה לאפס . כאשר ההתנגדות הפנימית שווה להתנגדות החיצונית, נצילות התהליך היא % 50 ואז ההספק היעיל מרבי ושווה להספק המבוזבז על הנגד הפנימי . ההתנגדות הפנימית של סוללות עולה ככל שמשתמשים בהן יותר . על כן, הנצילות שלהן הולכת וקטנה בהתאם לנוסחה, עד שלא ניתן להשתמש בהן יותר . סיכום P = E . U המופקת או הנצרכת ליחידת זמן t 1 . ה Pקפסה שווה לכמות האנרגיה E יחידת ההספק היא ואט ( W ) . ההספק של מקור המתח הוא : 2 . ההספק הנצרך על ידי צרכן שהתנגדותו R נתון על ידי : 3 . במקרה מסוים, שבו המעגל כולל נגד ומקור מתח לא אידיאלי ( r , ε ) , ההספק הנצרך על ידי הצרכן R נתון על ידי הביטויים הבאים : I ואז R = r ( ההתנגדות החיצונית שווה להתנגדות ε = ) Pmax ( 4 . ההספק היעיל המרבי מתקבל כאשר r 2 P R ( max ) = ε 2 הפנימית ) . גודלו של ההספק היעיל המרבי הוא : r 4 5 . נצילות המעגל החשמלי η מוגדרת כיחס בין ההספק הנצרך ( היעיל ) לבין ההספק המסופק על ידי מקור המתח . הנצילות שווה ל : מכאן, כאשר ההתנגדות הפנימית שווה להתנגדות החיצונית, נצילות התהליך היא % 50 וההספק היעיל מרבי ושווה להספק המבוזבז על הנגד הפנימי . 6 . ההתנגדות הפנימית של סוללות עולה ככל שמשתמשים בהן יותר . לכן הנצילות שלהן הולכת וקטנה בהתאם לנוסחה, עד שלא ניתן להשתמש בהן יותר . Rr 1 5 . 0 η P R ⋅ I = ( −ε I⋅ r ) ⋅ I = − r ⋅ I2 R = V I ⋅ε + P R ⋅ I = ( −ε I⋅ r ) ⋅ I = − r ⋅ I2 R = V I ⋅ε + U E 181 פרק 11 אנרגיה, הספק ונצילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר