עמוד:178

המעגל המוצג בתרשים כולל סוללה שהכא"מ שלה ε . 16 R , נגד משתנה R והתנגדותה הפנימית r , נגד קבוע 0 ומכשירי מדידה אידיאליים . בניסוי שערך תלמיד הוא שינה את התנגדות הנגד V . V , 2 המשתנה R ומדד את הזרם במעגל ואת המתחים 1 על סמך תוצאות המדידות התלמיד סרטט את הגרפים הבאים : V כפונקציה של Ι , איזה גודל מייצג שיפוע הגרף ? חשבו אותו . א . בגרף שבו מוצג 2 V כפונקציה של Ι , איזה גודל פיזיקלי מבטא : ב . בגרף שבו מוצג 1 שיפוע הגרף ? ] 1 [ החיתוך עם הציר האנכי ? ] 2 [ החיתוך עם הציר האופקי ? ] 3 [ חשבו על פי הגרף את הכא"מ ואת ההתנגדות הפנימית של הסוללה . ג . במהלך הניסוי הקטינו את התנגדות הנגד המשתנה R , האם כתוצאה מכך : ד . V גדל או קטן ? הסבירו . ] 1 [ המתח 1 V גדל או קטן ? הסבירו . ] 2 [ המתח 2 R A V1 V2 ,r ε R0 V2 [ V ] I [ A ] 0 . 2 0 1 8 . 0 6 . 0 4 . 0 0 1 8 . 0 6 . 0 4 . 0 2 . 0 V1 [ V ] I [ A ] 0 1 0 1 5 . 0 5 . 2 2 5 . 1 5 . 3 3 4 66 . 0 178 פרק 10 כא”מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר