עמוד:175

המעגל חשמלי המתואר באיור כולל מקור מתח שהכא"מ שלו . 9 ] V [ 12 = ε והתנגדותו הפנימית Ω 2 = r , חמישה נגדים, שלושה מתגים, ותילים מוליכים שהתנגדותם זניחה . S א . S ו - S3 פתוח והמתגים 1 מהו מתח ההדקים כאשר 2 סגורים ? S . ב . S ו - S1 ופותחים את המתגים 3 סוגרים את המתג 2 חשבו את ערכו של הנגד R , שעבורו יזרום דרך המקור זרם זהה לזה שהתקבל לפני שהמפסק נסגר . S נותר סגור ) . ג . S ( המתג S2 ו - 3 סוגרים גם את המתגים 1 האם הזרם שעובר דרך המקור יגדל, יקטן או לא ] 1 [ ישתנה ? נמקו . חשבו את המתח בין הנקודות A ו - B , ואת המתח בין ] 2 [ הנקודות A ו - C המסומנות בתרשים . המעגל החשמלי המתואר באיור כולל מקור מתח ε , מד - מתח, . 10 מד - זרם ונגד משתנה, שאת התנגדותו ניתן לשנות בטווח שבין 0 ל - Ω 10 . הניחו שמכשירי המדידה אידיאליים . משנים כמה פעמים את ההתנגדות R של הנגד המשתנה, ובאמצעות מכשירי המדידה מודדים בכל פעם את עוצמת הזרם Ι ואת המתח V , ומחשבים את ההתנגדות המתאימה R של הנגד המשתנה . 1 . הגרף שלפניכם מתאר את R כפונקציה של I בלי להסתמך על תוצאות הניסוי, א . 1 והראו כתבו ביטוי לקשר בין R לבין I שמתקבל קו ישר שאינו עובר דרך ראשית הצירים . מהי המשמעות הפיזיקלית של שיפוע ב . הגרף ושל נקודת החיתוך עם הציר האנכי ? היעזרו בגרף וחשבו את : ג . הכא"מ . ] 1 [ ההתנגדות הפנימית . ] 2 [ זרם הקצר . ] 3 [ סרטטו גרף של V ( המתח על הנגד המשתנה ) כפונקציה של הזרם Ι . ד . מה המשמעות של שיפוע הגרף ושל נקודת החיתוך עם הציר האנכי ? S1 S2 S3 Ω 2 Ω 6 R Ω 40 Ω 10 A Ω 4 r = 2 Ω v ] C [ 12 = ε B R [ Ω ] 25 . 5 23 . 4 24 . 3 25 . 2 26 . 1 6 18 12 30 24 R A V ,r ε 175 פרק 10 כא”מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר