עמוד:170

ההתנגדות השקולה במצב זה : ד . מד - הזרם מורה ] A [ 33 . 5 , ומד - המתח מורה ] V [ 8 . דוגמה מספר ( 4 ) ילד רוצה להפעיל צעצוע חשמלי באמצעות שלוש סוללות זהות העומדות לרשותו . לכל אחת מהסוללות כא"מ של ] V [ 5 . 1 = ε , והתנגדות פנימית של Ω 90 = r . ההתנגדות החשמלית של הצעצוע היא Ω 30 = R . הילד חיבר לצעצוע את שלוש הסוללות במקביל ( תרשים א ) . א . חשבו את הזרם העובר במעגל החשמלי של הצעצוע ואת מתח ההדקים של כל סוללה . ב . הילד מחבר לצעצוע את שלוש הסוללות בטור ( תרשים ב ) . חשבו את הזרם בצעצוע במצב זה ואת מתח ההדקים של כל סוללה . ג . אחותו של הילד מציעה לחבר לצעצוע שתי סוללות שתהיינה מחוברות במקביל, וסוללה נוספת שתהיה מחוברת בטור אליהן ואל הצעצוע ( תרשים ג ) . חשבו את הזרם בצעצוע במצב זה . b aR1 c dR2 P1 P2 A AB V ,r ε ,r ε ,r ε ,r ε צעצוע R תרשים ג ,r ε ,r ε ,r ε צעצוע R תרשים א ,r ε ,r ε ,r ε צעצוע R ,r ε ,r ε ,r ε צעצוע R תרשים א תרשים ב 170 פרק 10 כא”מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר