עמוד:169

דוגמה מספר ( 3 ) המעגל המוצג בתרשים כולל מקור מתח שהכא"מ שלו ε והתנגדותו R ומכשירי מדידה אידיאליים . R , נגד משתנה 2 הפנימית r , נגד משתנה 1 P מנותק מהמעגל, P ממוקם בנקודה b , והמגע הנייד 2 כאשר המגע הנייד 1 מד - הזרם מורה ] A [ 5 . 4 ומד - המתח ] V [ 18 . P מנותק מהמעגל, P ממוקם בנקודה d , והמגע הנייד 1 כאשר המגע הנייד 2 מד - הזרם מורה ] A [ 3 ומד - המתח ] V [ 36 . חשבו את הכא"מ ואת ההתנגדות הפנימית של מקור המתח . א . R ושל הנגד המשתנה ב . מהי ההתנגדות המרבית של הנגד המשתנה 1 R ? 2 מה תהיה הוריית מכשירי המדידה כאשר שני המגעים הניידים מנותקים ג . מהמעגל ? מה תהיה הוריית מכשירי המדידה כאשר המגע הנייד יגיע לנקודת האמצע בכל אחד מהנגדים המשתנים ? ד . פתרון דוגמה מספר ( 3 ) P מנותק : א . כאשר 2 P מנותק : כאשר 1 נשווה בין הביטויים : R שווה למתח ההדקים : ב . R ו - 2 המתח על הנגדים 1 כאשר שני המגעים הניידים מנותקים מהמעגל לא זורם זרם דרך המקור, לכן מד - הזרם מורה אפס, ומד - המתח ג . מורה את הכא"מ, כלומר ] V [ 72 . b aR1 c dR2 P1 P2 A AB V ,r ε b a R1 P1 BA A V ,r ε AB c d R2 P2 A V ,r ε 169 פרק 10 כא”מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר