עמוד:167

תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) דוגמה מספר ( 1 ) תלמידה בנתה מעגל חשמלי והזיזה את הגררה P לנקודות שונות לאורך הנגד המשתנה, שקצותיו מסומנים באותיות M ו - N . הניחו כי מכשירי המדידה אידיאליים . התלמידה בדקה שלושה מצבים, ואחרי כל הזזה של הגררה היא מדדה ורשמה את הוראת הוולטמטר ואת הוראת האמפרמטר . מצב 1 : כאשר הגררה מנותקת, מד - המתח הראה ] V [ 24 . מצב 2 : כאשר הגררה בקצה M , מד - הזרם הראה ] A [ 12 . מצב 3 : כאשר הגררה בקצה N , מד - הזרם הראה ] A [ 1 . מהו הכא"מ של מקור המתח ? א . מהי ההתנגדות הפנימית של מקור המתח ? ב . מהי ההתנגדות המרבית של הנגד המשתנה ? ג . מה הראה מד - הזרם במצב ,1 ומה הראה מד - המתח במצבים 2 ו - 3 ? ד . פתרון דוגמה מספר ( 1 ) כאשר הגררה מנותקת, מד - המתח מראה את כא"מ הסוללה, כלומר ] V [ 24 = ε . א . כאשר הגררה בקצה M , מד - הזרם מורה את זרם הקצר, מכאן : ב . ג . מד - הזרם הראה אפס במצב 1 . ד . מד - המתח הראה אפס במצב 2 . במצב 3 מד - המתח הראה : 167 פרק 10 כא”מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר