עמוד:166

חיבור מקבילי של מקורות מתח חיבור מקבילי חיבור במקביל של תאים יוצר סוללה אחת "גדולה" יותר, המסוגלת לספק אנרגיה במשך זמן ארוך יותר . בחיבור כזה, ההדקים החיוביים של התאים מחוברים זה לזה ויוצרים קוטב חיובי משותף, וההדקים השליליים של אותם התאים מחוברים זה לזה ויוצרים קוטב שלילי משותף . במקרה שבו הכא"מים של כל התאים המחוברים במקביל זהים, הכא"מ השקול שווה לכא"מ של כל אחד מהתאים : . r . T = r מכיוון שהחיבור הוא מקבילי, ההתנגדות הפנימית השקולה של n תאים שווה ל : n היתרון בחיבור כזה הוא בכך שההתנגדות הפנימית קטנה, ולכן האנרגיה המבוזבזת על חימום מקורות המתח קטנה . r , ε r , ε r , ε R ε r + 1 ( R ) סיכום 1 . לכל מקור מתח יש התנגדות לזרם העובר דרכו הנקראת התנגדות פנימית , שנובעת מהתנגדות התמיסה הכימית ( שיוצרת את התא החשמלי ) למעבר היונים דרכה . 2 . בתא כימי נוצר הפרש פוטנציאלים בין שתי האלקטרודות, המאפשר קיום זרם חשמלי במעגל חשמלי, תוך המרה של אנרגיה חשמלית לאנרגיות מסוג אחר כמו חום ואור . בתוך הסוללה יש המרה של אנרגיה כימית לאנרגיה חשמלית, המאפשרת לזרם להמשיך ולהתקיים . U ) על ידי הצרכן ( תאורה, חימום, סיבוב במאוורר ) , U שמספק מקור המתח נצרכת בחלקה ( R 3 . האנרגיה E U . Ur + UE = U ) על ידי הסוללה ( לחימומה למשל ) , כך שמתקיים R ובחלקה הנותר ( r 4 . כוח אלקטרומניע ( כא"מ ) של מקור מתח ( מסומן ε ) מוגדר כיחס , כלומר האנרגיה ליחידת מטען שמספק מקור המתח . V AB = −ε Ir 5 . הקשר בין מתח ההדקים לבין הזרם במעגל חשמלי פשוט הוא : 6 . במעגל חשמלי פשוט, הקשר בין הזרם והמתח לבין ההתנגדות R נתון על ידי : כאשר R גדול מאוד ביחס ל - r , מתח ההדקים שמודד מד - המתח מתקרב לערך של הכא"מ . ε I≅ כאשר R שואף לאפס ( למשל, כאשר סוגרים מעגל ללא התנגדות חיצונית ) , מתקבל זרם r . מצב זה נקרא קצר והזרם בקצר נקרא זרם הקצר . 7 . הכרנו שני סוגי חיבור של מקורות מתח : חיבור טורי : הכא"מ השקול של הסוללות הוא סכום הכא"מים של התאים הבודדים ; ההתנגדות הפנימית השקולה שווה לסכום ההתנגדויות הפנימיות של התאים . חיבור מקבילי : אם הכא"מים של התאים זהים, אז הכא"מ השקול שווה לכא"מ של כל אחד r . מכאן שהאנרגיה המבוזבזת על חימום מהתאים, וההתנגדות הפנימית השקולה שווה ל - n מקורות המתח קטנה . 166 פרק 10 כא”מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר