עמוד:165

חיבור טורי של מקורות מתח מתח ההדקים כפונקציה של התנגדות המעגל הקשר בין מתח ההדקים לבין ההתנגדות R ( בהינתן r , ε ) נתון על ידי : V AB = IR = ε R + r ) R = ε ( r + 1 ( R ) באיור מוצג התיאור הגרפי של קשר זה . כפי שניתן לראות, כאשר R גדול מאוד ביחס ל - r , מתח ההדקים שווה לכא"מ של מקור המתח . מכאן, ככל שהתנגדותו הפנימית של מד - המתח גדולה יותר, כך הערך שהוא מודד כאשר הוא מחובר בין הדקי מקור המתח מתקרב יותר ויותר לערך האמיתי של הכא"מ . קצר וזרם קצר בפרק הקודם דנו במושג הקֶצֶר במעגל חשמלי שבו מקור המתח אידיאלי . כעת נתייחס למקרים שבהם מקורות המתח אינם אידיאליים . נחזור לביטוי המתאר את הקשר בין מתח ההדקים לבין ההתנגדות R : V , מביטוי זה ניתן להבין שככל שההתנגדות החיצונית R קטנה, כך הולך וקטן מתח ההדקים AB והזרם I הולך וגדל . במצב הקיצוני, כאשר R שואף לאפס, הזרם שואף ל - . מצב כזה קורה כאשר סוגרים מעגל ללא התנגדות חיצונית והתנגדות התילים זניחה, כמתואר בתרשים . מצב כזה נקרא קצר, והזרם שזורם במעגל נקרא זרם הקצר . חיבור מקורות מתח תא חשמלי הוא בדרך כלל בעל מתח נתון . התא המקובל ביותר הוא של 5 . 1 וולט . לעיתים, כדי להזין צרכן נדרשים מתח, זרם והספק גדולים מאלה שמקור יחיד מסוגל לספק . במקרה כזה ניתן לחבר מספר מקורות מתח באותו מעגל . נכיר שתי צורות חיבור - טורי ומקבילי . חיבור טורי חיבור בטור של תאים חשמליים ( או סוללות ) הוא חיבור שבו ההדק החיובי של תא אחד מחובר להדק השלילי של התא השני . חיבור כזה מקובל כאשר נדרש מתח גדול יותר ( למשל, שלט טלוויזיה הפועל במתח של ] V [ 3 על ידי שתי סוללות של ] V [ 5 . 1 ( . במקרה זה, הכא"מ השקול של הסוללה הוא סכום הכא"מים של התאים הבודדים : ε ε = T ε + 1 ε + 32 מכיוון שהחיבור הוא טורי, ההתנגדות הפנימית השקולה שווה לסכום ההתנגדויות r r 1 + r T = r + 2 הפנימיות של התאים : 3 2 / ε r V ε AB R ε r , 1 ε 1 r , 2 ε 2 r , 3 3 R קצר במעגל ε - + AB I ε r + 1 R ⎛ ⎞ ⎜ ⎝⎟ ⎠ ε r + 1 R ⎛ ⎞ ⎜ ⎝⎟ ⎠ 165 פרק 10 כא”מ, מתח הדקים והתנגדות פנימית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר