עמוד:160

מעגל 5 בתרשים שלפניכם מתואר מעגל חשמלי הכולל מקור מתח אידיאלי, . 3 חמישה נגדים ומפסק S פתוח . התנגדויות הנגדים והמתח של המקור מצוינים בתרשים . [ 1 ] חשבו את הזרם העובר דרך מקור המתח . א . חשב את המתח על המפסק S . ] 2 [ איזו משתי הנקודות, B או C , נמצאת בפוטנציאל גבוה יותר ? ] 3 [ מהו סכום המתחים לאורך המסלול EDBA , ומהו סכום ב . המתחים לאורך המסלול EDCA ? מה הקשר בין שני הסכומים ? בתרשים א שלפניכם מתואר מעגל חשמלי, הכולל מקור מתח אידיאלי ] V = 12 [ V , ארבע נורות זהות . 4 ( הניחו שבמהלך הניסוי ההתנגדות של כל אחת מהנורות קבועה ) , ומפסק S . + V = 40 [ V ] R2 = 20 Ω - R1 = 10 ΩR5 = 10 ΩR3 = 10 Ω R4 = 20 ΩR6 = 10 Ω V = 12 [ V ] 2 Ω Ω 7Ω 1 Ω 3Ω 5 E A B S D C תרשים בתרשים א BA S V = 12 [ V ] 4 3 1 V = 12 [ V ] 2 4 1 תרשים א ] V = 12 [ V 3 4 1 3 2 תרשים ב תרשים א קבעו מהו המתח בין הנקודות A ו - B כאשר המפסק פתוח ( לא זורם זרם במעגל ) . נמקו . א . סוגרים את המפסק S . חשבו את המתח על כל אחת מארבע הנורות . ב . בהמשך מחברים את המעגל המתואר בתרשים ב . ג . דרגו את הנורות במעגל המתואר בתרשים ב לפי עוצמת הזרם הזורם דרכן, מהעוצמה הנמוכה לעוצמה הגבוהה . נמקו . L מהמעגל המתואר בתרשים ב . ד . מוציאים את הנורה 3 L תגדל, תקטן או לא תשתנה ? ] 1 [ האם עוצמת הזרם דרך הנורה 1 L תגדל, תקטן או לא תשתנה ? ] 2 [ האם עוצמת הזרם דרך הנורה 2 160 פרק 9 מעגלים חשמליים פשוטים : מעגל מעורב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר