עמוד:159

מעגל 4 מעגל 1 מעגל 3 מעגל 2 עבור כל אחד מחמשת המעגלים החשמליים הבאים : . 2 חשבו את ההתנגדות השקולה . א . חשבו את הזרם הזורם דרך מקור המתח . ב . חשבו את המתח על פני כל אחד מהנגדים . ג . חשבו את הזרם הזורם דרך כל אחד מהנגדים . ד . Ω 10 Ω 10 Ω 5 Ω 10 Ω 10 Ω 021Ω 40 Ω 120 Ω 40 Ω 120 Ω 021Ω 021Ω 120 Ω 40 Ω 10 ] V = 120 [ V - + R5 = 20 Ω R3 = 30 ΩR4 = 60 Ω R1 = 100 ΩR2 = 25 Ω I + - V = 40 [ V ] R3 = 10 Ω R2 = 15 ΩR1 = 30 Ω V = 100 [ V ] - + R5 = 2 Ω R3 = 120 ΩR1 = 40 Ω R4 = 24 ΩR2 = 32 Ω - + V = 100 [ V ] R2 = 36 ΩR1 = 36 Ω R5 = 4 Ω R3 = 144 Ω R4 = 48 Ω V = 120 [ V ] - + R5 = 20 Ω R3 = 30 ΩR4 = 60 Ω R1 = 100 ΩR2 = 25 Ω I + - V = 40 [ V ] R3 = 10 Ω R2 = 15 ΩR1 = 30 Ω V = 100 [ V ] - + R5 = 2 Ω R3 = 120 ΩR1 = 40 Ω R4 = 24 ΩR2 = 32 Ω - + V = 100 [ V ] R2 = 36 ΩR1 = 36 Ω R5 = 4 Ω R3 = 144 Ω R4 = 48 Ω יט 159 פרק 9 מעגלים חשמליים פשוטים : מעגל מעורב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר