עמוד:157

דוגמה מספר ( 4 ) לתלמיד יש נורה שרשום עליה ] V ] ,0 . 2 [ A [ 6 , מקור מתח של ] V [ 6 , ונגד משתנה שהתנגדותו המרבית Ω 5 . התלמיד רוצה לווסת את אור הנורה . התלמיד מחבר את הנגד המשתנה בחיבור ריאוסטטי . א . מהו תחום השתנות הזרם בחיבור זה ? התלמיד מחבר את הנגד המשתנה בחיבור פוטנציומטרי . ב . מהו תחום השתנות הזרם בחיבור זה ? באיזה משני החיבורים ניתן לעמעם את אור הנורה ואף לכבותה ? ג . פתרון דוגמה מספר ( 4 ) נחשב תחילה את התנגדות הנורה על פי הרשום עליה לפי חוק אוהם : א . בחיבור ריאוסטטי : כאשר הגררה S של הנגד המשתנה תימצא בקצה B של הנגד המשתנה, התנגדותו היא מרבית, כלומר Ω 5 . עוצמת הזרם במקרה זה תהיה מינימלית : כאשר הגררה תימצא סמוך לקצה A של הנגד המשתנה, התנגדותו תהיה אפס ועוצמת הזרם תהיה מקסימלית : בחיבור פוטנציומטרי : ב . כאשר הגררה S תימצא בקצה B של הנגד המשתנה, המתח על הנורה יהיה ] V [ 6 והזרם בה : כאשר הגררה תימצא סמוך לקצה A של הנגד המשתנה, המתח על הנורה יהיה 0 והזרם דרכה אפס . בחיבור הפוטנציומטרי ניתן לעמעם את אור הנורה וגם לכבותה . ג . V AB S V ABSV AB S V ABS 157 פרק 9 מעגלים חשמליים פשוטים : מעגל מעורב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר