עמוד:156

דוגמה מספר ( 3 ) ברשת החשמל הביתית מפעילים בו - בזמן ארבעה צרכנים : מאוורר שהתנגדותו Ω 100 , מגהץ שהתנגדותו Ω 50 , תנור אפייה שהתנגדותו Ω 15 , ומיקרוגל שהתנגדותו Ω 30 . ארבעת הצרכנים מחוברים במקביל למקור מתח של ] V [ 220 . המעגל מוגן באמצעות נתיך, הניתך בזרם בעוצמה של ] A [ 25 . הַרְאו שבמצב זה הנתיך יותך . א . מנתקים את כל הצרכנים ובמקומם מחברים נורות שהתנגדות כל אחת מהן Ω 500 . כמה נורות ניתן לחבר ב . בו - בזמן במקביל למקור המתח בלי שהנתיך יותך ? פתרון דוגמה מספר ( 3 ) נחשב את ההתנגדות השקולה : א . נחשב את הזרם בעזרת חוק אוהם : קיבלנו זרם , לכן הנתיך יותך . נחשב את ההתנגדות השקולה המינימלית המותרת : ב . ההתנגדות השקולה של n נגדים זהים המחוברים במקביל היא : לכן ניתן לחבר 56 נורות . Ω 001Ω 05Ω 51Ω 30 מקור מתח נתיך ] V [ 220 ) רשת ( 156 פרק 9 מעגלים חשמליים פשוטים : מעגל מעורב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר