עמוד:155

את המתחים על כל אחד מהנגדים נחשב על פי חוק אוהם ועל פי חוק הצומת . ג . כאשר הזרם מגיע לצומת A הוא מתפצל לשני זרמים שווים, מכיוון שההתנגדויות שוות ( ראו תרשים ו ) . כאשר הזרם מגיע לצומת B הוא מתפצל שוב לשני זרמים שווים, מכיוון שההתנגדויות שוות ( ראו תרשים ז ) . V ( תרשים ח ) : I והמתח ' CC מכאן שהזרם ' CC + V = 40 [ V ] - R1 = 10 Ω R2 = 20 ΩR3,4,5,6 = 20 Ω IA A ] 1 [ A ] [ 2 A ] B [ 1 A’ B’ תרשים ו + ] V = 40 [ V - R1 = 10 ΩR3 = 10 Ω R2 = 20 ΩR5,6 = 20 Ω IA A ] 1 [ A ] [ 2 A ] [ 1 R4 = 20 Ω A ] [ 5 . 0 A ] [ 5 . 0 B A’ B’ תרשים ז + ] V = 40 [ V - R1 = 10 ΩR3 = 10 ΩR5 = 10 Ω R2 = 20 ΩR6 = 10 Ω I IAA’ IBB’ ICC’ A A ] 1 [ A ] [ 2 A ] [ 1 R4 = 20 Ω A ] [ 5 . 0 A ] [ 5 . 0 BC A’ B’ C’ תרשים ח 155 פרק 9 מעגלים חשמליים פשוטים : מעגל מעורב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר