עמוד:154

הלולאה השנייה ABB'A' זהה כעת לקודמתה, ולכן גם התנגדותה היא Ω 10 ( תרשימים ג ו - ד ) . לבסוף, המקור מחובר לשני נגדים המחוברים בטור, שהתנגדות כל אחד מהם Ω 10 , מכאן שההתנגדות השקולה הכוללת היא Ω 20 ( תרשים ה ) . הזרם דרך המקור : ב . דוגמה מספר ( 2 ) במעגל החשמלי המוצג בתרשים, מתח המקור הוא ] V = 40 [ V ועוצמת הזרם דרך מקור המתח היא I ( הניחו כי מקור המתח הוא אידיאלי ) . חשבו את ההתנגדות החשמלית השקולה של המעגל . א . חשבו את עוצמת הזרם I במעגל . ב . חשבו את המתח על כל אחד מהנגדים CC' , BB' , AA' . ג . פתרון דוגמה מספר ( 2 ) את התנגדות הלולאה BCC'B' ניתן להמיר בנגד שהתנגדותו Ω 10 . א . R מחוברים בטור והתנגדותם השקולה היא Ω 20 ( תרשים א ) . נגדים אלה מחוברים R , 5 הסבר : שני הנגדים 6 R שהתנגדותו Ω 20 , כך שהשקול שלהם שווה ל - Ω 10 ( תרשים ב ) . במקביל לנגד 4 + ] V = 40 [ V - R1 = 10 ΩR3 = 10 ΩR5 = 10 Ω R2 = 20 Ω R4 = 20 ΩR6 = 10 Ω IAA’ IBB’ ICC’ IABC A’ B’ C’ + V = 40 [ V ] - R1 = 10 Ω R2,3,4,5,6 = 10 ΩR3,4,5,6 = 20 Ω IA A’ + V = 40 [ V ] - R1 = 10 Ω R2 = 20 Ω IA A’ תרשים דתרשים ג + Ω 20 = V = 40 [ V ] RT - תרשים ה I + V = 40 [ V ] - R1 = 10 ΩR3 = 10 Ω R2 = 20 ΩR4,5,6 = 10 Ω IAB A’ B’ + V = 40 [ V ] - R1 = 10 ΩR3 = 10 Ω R2 = 20 Ω R4 = 20 ΩR5,6 = 20 Ω IAA’ IBB’ IAB A’ B’ תרשים בתרשים א 154 פרק 9 מעגלים חשמליים פשוטים : מעגל מעורב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר