עמוד:153

- + A XX YY B V = 90 [ V ] R1 = 20 Ω R2 = 16 Ω R3 = 60 Ω R4 = 12 Ω R5 = 6 Ω תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) I1,2 I3,4 I דוגמה מספר ( 1 ) נתון המעגל החשמלי הבא : חשבו את ההתנגדות השקולה . א . חשבו את הזרם הזורם דרך מקור המתח . ב . חשבו את המתח על פני כל אחד מהנגדים . ג . חשבו את הזרם הזורם דרך כל אחד מהנגדים . ד . V . ה . חשבו את המתח AB פתרון דוגמה מספר ( 1 ) ההתנגדות השקולה : א . הזרם הזורם דרך מקור המתח : ב . הזרם הזורם דרך כל אחד מהנגדים : ג . המתח על פני כל אחד מהנגדים : ד . V : ה . נחשב את המתח AB הפוטנציאל בנקודה A גבוה מהפוטנציאל בנקודה B ב - ] V [ 20 . V V ] A = Vx − VXA = V [ 40 = 1 V B = V3 = 60 [ V ] x − VXB = V V XA = 60 − 40 = 20 [ V ] XB − VB = VA − VAB = V 153 פרק 9 מעגלים חשמליים פשוטים : מעגל מעורב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר