עמוד:152

חיבור צרכנים ונתיך ברשת החשמל הביתית חיבור נגד משתנה כפוטנציומטר ברשת החשמל הביתית הצרכנים מחוברים במקביל זה לזה, כדי שאם אחד המכשירים ינתק את הזרם דרכו, המכשירים האחרים ימשיכו לתפקד ללא הפרעה . הנתיך ( או המפסק האוטומטי ) מחובר בטור למעגל הביתי, שממנו מתפצלים בחיבור מקבילי כל הצרכנים . נגד משתנה : חיבור פוטנציומטרי בפרק הקודם הכרנו חיבור של נגד משתנה כריאוסטט, כעת נכיר שימוש בנגד משתנה כפוטנציומטר . פוטנציומטר וחיבור פוטנציומטרי בחיבור פוטנציומטרי מחברים את שני קצות הנגד המשתנה במקביל אל מקור המתח . בנוסף, מחברים קצה אחד של הנגד המשתנה וכן את הגררה במקביל לרכיב ( L ) שאת המתח עליו רוצים לשנות, כמתואר באיור . הנגד המשתנה בחיבור כזה נקרא פוטנציומטר . מכיוון שההתנגדות של חלק הנגד AS היא חלק מההתנגדות הכוללת AB , המתח בין S ל - A יהיה חלק מהמתח בין B ל - A . בצורה זו ניתן לשנות את המתח בין קצות הרכיב בטווח שבין מתח השווה בקירוב למתח המקור V ( כאשר הגררה S נמצאת סמוך לקצה B ) לבין אפס ( כאשר הגררה נמצאת סמוך לקצה A ) . סיכום מעגל מעורב הוא מעגל שמכיל יותר משני נגדים, שיכולים להיות מחוברים בטור או במקביל . . 1 כדי לחשב את הזרמים דרך הנגדים ואת המתחים עליהם במעגל מעורב, יש לחשב את ההתנגדות השקולה של הנגדים . את ההתנגדות השקולה מחשבים במספר שלבים, כאשר בכל שלב מחליפים קבוצה של נגדים המחוברים בטור או במקביל בנגד שקול להם . בכל שלב מתקבל מעגל פשוט יותר , השקול למעגל המקורי, עד שמתקבל מעגל טורי בלבד או R של כלל הנגדים במעגל . מעגל מקבילי בלבד , שמהם ניתן לחשב את ההתנגדות השקולה T I = V . R כדי לחשב את הזרם במעגל הראשי נשתמש ב חוק אוהם : T כדי לחשב את הזרם דרך הנגדים המחוברים במקביל נשתמש בחוק אוהם ונחלק את המתח על כל נגד בהתנגדות שלו . קֶצֶר הוא מצב שבו יש חיבור ישיר של תיל אל מקור מתח . במצב קצר יזרום זרם גבוה והתוצאה תהיה . 2 חימום ואף התלקחות . עומס יתר מתרחש כאשר מחברים במקביל למקור מתח מספר רב של מכשירים ( צרכנים ) , ועוצמת . 3 הזרם הכולל במעגל גדלה בצורה ניכרת . נתיך ( fuse ) הוא רכיב שתפקידו לפתוח מעגל חשמלי ברגע שהזרם בו עולה מעל למותר . . 4 חיבור פוטנציומטרי הוא חיבור המאפשר להשתמש בנגד משתנה לשינוי מתח מאפס ועד למתח המקור . . 5 מקור מתח ) רשת ( V AB L S 152 פרק 9 מעגלים חשמליים פשוטים : מעגל מעורב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר