עמוד:144

דוגמה מספר ( 2 ) מקור מתח ] V = 24 [ V מחובר לנגד שהתנגדותו Ω 30 = R , ולנגד משתנה AE שהתנגדותו המרבית Ω 30 . הנגדים מחוברים במקביל . הנקודות B ו - C מחלקות את הנגד המשתנה לשלושה קטעים שהתנגדותם שווה . מעבירים את המגע הנייד מ - B ל - C ואחר כך ל - D . א . האם הזרם הזורם דרך המקור יגדל, יקטן או לא ישתנה ? הסבירו . ] 1 [ האם הזרם הזורם דרך הנגד שהתנגדותו R יגדל, יקטן או לא ישתנה ? ] 2 [ הסבירו . האם הזרם הזורם דרך הנגד המשתנה יגדל, יקטן או לא ישתנה ? ] 3 [ הסבירו . כאשר מחברים את המגע הנייד P ל - B , מה יהיה הזרם דרך המקור, דרך ב . הנגד R ודרך הנגד המשתנה ? מעבירים את המגע הנייד לנקודה C . מה יהיה הזרם דרך המקור, ג . דרך הנגד R ודרך הנגד המשתנה ? פתרון דוגמה מספר ( 2 ) א . [ 1 ] העברת המגע P מ - B ל - C ואחר כך ל - D מגדילה את התנגדות הנגד המשתנה, וכתוצאה מכך גדלה ההתנגדות השקולה של המעגל . הגדלת ההתנגדות השקולה גורמת להקטנת הזרם דרך המקור . [ 2 ] הנגד R מחובר במקביל למקור המתח שמתחו קבוע, לכן המתח על פני הנגד שהתנגדותו R קבוע . מכיוון שהמתח וההתנגדות קבועים, אזי גם הזרם לא ישתנה בהתאם לחוק אוהם . [ 3 ] הנגד המשתנה מחובר גם הוא במקביל למקור המתח שמתחו קבוע . מכיוון שהתנגדותו גדלה, הזרם דרכו קטן . ב . מאחר שההתנגדות נמצאת ביחס ישר לאורך, התנגדות הקטע AB שווה לשליש מההתנגדות המרבית, R . כלומר : Ω 10 = AB נמצא את ההתנגדות השקולה של המעגל : הזרם דרך המקור : הזרם דרך הנגד R : הזרם דרך הנגד המשתנה : ABCD P V = 24 [ V ] R ABCD P V = 24 [ V ] R = 30 Ω 144 פרק 8 מעגלים חשמליים פשוטים : טורי ומקבילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר