עמוד:143

דוגמה מספר ( 1 ) בתרשים שלפניכם מוצג מעגל חשמלי הכולל מקור מתח V , R , R3 = 3 Ω , R , Ω 18 = 2 שלושה נגדים שהתנגדויותיהםΩ 9 = 1 S . S ו - S3 , 2 ושלושה מתגים 1 עבור איזה צירוף של המתגים יהיה הזרם דרך המקור א . מרבי ? הסבירו . עבור איזה צירוף של מתגים יהיה הזרם דרך המקור ב . מינימלי ? הסבירו . S פתוח, עוצמת הזרם דרך מקור המתח היא ג . S ומשאירים את המתג S3 ו - 2 כאשר סוגרים את שני המתגים 1 R . R ו - 2 ] A [ 10 . חשבו את מתח המקור ואת הזרם דרך הנגדים 1 S . האם הזרם העובר דרך מקור המתח יגדל, יקטן או לא ישתנה ? נמקו וחשבו את ערכו . ד . סוגרים גם את המתג 3 פתרון דוגמה מספר ( 1 ) הזרם יהיה מרבי כאשר ההתנגדות היא מינימלית . זה קורה כאשר שלושת המפסקים סגורים . א . S סגור והשאר פתוחים . ב . הזרם יהיה מינימלי בצירוף שבו ההתנגדות היא מרבית . זה קורה כאשר 2 ג . S , ההתנגדות השקולה ד . כאשר סוגרים גם את המתג 3 קטנה ולכן עוצמת הזרם גדלה . V מעגל מקבילי Ω 9 = S1 R1 R2 = 18 Ω R3 = 3 Ω S2 S3 V S1 R1 = 9 Ω R2 = 18 Ω R3 = 3 Ω S2 S3 V S1 R1 = 9 Ω R2 = 18 Ω R3 = 3 Ω S2 S3 I' = V T R T = 60 A ] [ 30 = 2 143 פרק 8 מעגלים חשמליים פשוטים : טורי ומקבילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר