עמוד:140

חיבור ריאוסטטי בחיבור כזה מחברים את הנגד המשתנה בטור לרכיב המעגל שאת עוצמת הזרם דרכו רוצים לשנות ( מסומן ב - L ) : מחברים קצה אחד של הרכיב לאחד מקצותיו של הנגד המשתנה ( A ) , ואת הקצה השני של הרכיב מחברים אל הגררה . צדו השני של הנגד המשתנה ( B ) אינו מחובר, כמתואר באיור . קטע המוליך שבין A ל - S הוא זה שדרכו זורם הזרם במעגל, ולכן זהו חלק המוליך שמשמש נגד בפועל . כך, על ידי הזזת הגררה ( שינוי מיקום הנקודה S ) , ניתן לשנות את ההתנגדות . ככל שהגררה S מוזזת מן הקצה המחובר ( A ) של הנגד המשתנה לעבר הקצה שאינו מחובר ( B ) , כך גדלה ההתנגדות במעגל ועוצמת הזרם בו יורדת, ולהיפך . סיכום R מוגדרת כהתנגדות של נגד יחיד, שאילו היה . 1 במעגל חשמלי המכיל יותר מנגד אחד, ההתנגדות השקולה T מחליף במעגל את צירוף הנגדים, הרי ש הזרם במעגל לא היה משתנה . במעגל טורי , הנגדים מחוברים בטור כך ש כל נגד מחובר לקצהו של הבא אחריו . . 2 עבור מעגל טורי מתקיימים ההיגדים הבאים : אותו זרם זורם דרך כל הנגדים , מכיוון שאין הצטברות מטען לאורך המעגל . מתחים שונים על נגדים שונים . סכום המתחים שעל כל אחד מהנגדים שווה למתח הכולל שמספק מקור המתח . ההתנגדות השקולה של הנגדים היא סכום ההתנגדויות שלהם . יחס המתחים על הנגדים שווה ל יחס ההתנגדויות של הנגדים המתאימים . במעגל מקבילי , הנגדים מחוברים כך שלמעשה כולם קשורים בין שתי נקודות, וכל נגד משמש מסלול . 3 שונה לזרם . עבור מעגל מקבילי מתקיימים ההיגדים הבאים : המתח בין קצוות כל הנגדים שווה למתח של מקור המתח . סכום הזרמים העוברים דרך כל הנגדים שווה לזרם הכללי במעגל ( זה שזורם דרך מקור המתח ) . הערך ההופכי של ההתנגדות השקולה במעגל שווה לסכום הערכים ההופכיים של התנגדויות הנגדים . יחס הזרמים דרך הנגדים ה פוך ליחס בין ההתנגדויות שלהם . זרם קטן יותר זורם דרך הנגד שהתנגדותו גדולה יותר . כדי לחשב את הזרם העובר דרך כל אחד מהנגדים המחוברים במקביל , משתמשים בחוק אוהם, והפעם מחלקים את המתח על כל נגד בהתנגדות שלו . מד - הזרם מודד רק את הזרם שזורם דרכו . לכן מחברים מד - זרם במעגל בטור במקום שבו רוצים למדוד את . 4 הזרם . ניתן להתייחס אליו כ"אידיאלי" כאשר התנגדותו הפנימית זניחה . מד - מתח מודד את המתח בין שתי נקודות במעגל חשמלי, כאשר את שני הדקיו מחברים במקביל אל שתי . 5 הנקודות . ניתן להתייחס אליו כ"אידיאלי" כאשר התנגדותו הפנימית גדולה מאוד . ריאוסטט הוא נגד משתנה המחובר בטור במעגל שבו רוצים לשנות את עוצמת הזרם . . 6 חיבור של נגד משתנה כריאוסטט V ABS L 140 פרק 8 מעגלים חשמליים פשוטים : טורי ומקבילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר