עמוד:139

אופן חיבורו של מד - זרם במעגל חשמלי פשוט חיבור של מד - מתח למדידת מתח על נגד במעגל חשמלי מד - זרם ( אמפרמטר ) מד - זרם כשמו כן הוא, מכשיר למדידת זרם, ולו שני הדקים : חיובי ( + ) ושלילי ( - ) . הסימון המקובל למד - זרם ישר במעגל חשמלי הוא עיגול ובו האות A ( קיצור של Amper - meter ( . מד - הזרם מודד רק את הזרם שזורם דרכו . לכן מחברים את מד - הזרם בטור , במקום שבו רוצים למדוד את הזרם, כמתואר באיור . מד - הזרם הוא חלק מהמעגל החשמלי, לכן יש להביא בחשבון את ההתנגדות החשמלית הפנימית שלו . בעת תכנונו דואגים לכך שהתנגדותו הפנימית תהיה קטנה ככל האפשר , ופעמים רבות ניתן להתייחס אליו כ"אידיאלי", כלומר מכשיר שהתנגדותו הפנימית זניחה ולכן אין לו השפעה על הגדלים שמודדים באמצעותו . מד - מתח ( וולטמטר ) מד - מתח משמש למדידת המתח בין שתי נקודות במעגל חשמלי, כאשר את שני הדקיו מחברים במקביל אל שתי הנקודות הרצויות . הסימון המקובל למד - מתח ישר במעגל חשמלי הוא עיגול ובו האות V ( קיצור של Volt - meter ) . אופן חיבורו במעגל החשמלי מתואר באיור . בעת חיבור מד - המתח למעגל חשמלי סגור, זורם דרכו זרם . בעת תכנונו דואגים לכך שהתנגדותו החשמלית הפנימית תהיה גדולה ככל האפשר ביחס להתנגדויות של שאר חלקי המעגל, כך שהזרם דרכו יהיה קטן מאוד . באופן זה השפעתו על המתחים שהוא מודד זניחה וניתן להתייחס אליו כאל מכשיר "אידיאלי" . נגדים משתנים ברוב מקורות המתח אי אפשר לשלוט באופן רציף על עוצמת המתח המתקבלת . עם זאת, במעגלים חשמליים רבים יש צורך לשנות את עוצמת הזרם או את המתח במעגל כולו או בחלקים ממנו . לשם כך משתמשים ב נגד משתנה , נגד שהתנגדותו ניתנת לשינוי בתחום מסוים . נגד כזה עשוי תיל מוליך, שהתנגדותו ליחידת אורך ידועה, ושינוי ההתנגדות שלו מתקבל באמצעות שינוי אורך המוליך שדרכו עובר הזרם . שינוי האורך מתבצע על ידי הזזה של גררה, שאת מקומה ניתן לשנות לאורך הרכיב . המגע שבקצה השני של המוליך מחובר למעגל כרגיל . שני שימושים מקובלים של נגד משתנה הם ריאוסטט ( נפוץ פחות ) ו פוטנציומטר ( נפוץ יותר ) . בפרק זה נעסוק בשימוש הנגד המשתנה כריאוסטט . - + - + I A I - + - + II I V R - + - + I A I - + - + II I V R 139 פרק 8 מעגלים חשמליים פשוטים : טורי ומקבילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר