עמוד:137

מתחים במעגל מקבילי זרמים במעגל מקבילי צומת במעגל מקבילי התנגדות שקולה במעגל טורי על פי חוק אוהם : R ( צריך להתקיים : מצד שני, על פי הגדרת ההתנגדות השקולה ( שאותה נסמן T ומכאן נסיק בקלות כי : באופן כללי, עבור n נגדים שונים המחוברים בטור, נקבל : מסקנה : בחיבור טורי, התנגדות שקולה של הנגדים שווה לסכום ההתנגדויות שלהם . במקרה של נגדים שווים יתקיים : יחס המתחים במעגל טורי R מתקיים : , , לכן : ומכאן : . R , 2 עבור שני נגדים 1 מסקנה : בחיבור טורי, יחס המתחים על הנגדים שווה ל יחס ההתנגדויות של הנגדים המתאימים . על הנגד שהתנגדותו גבוהה יותר, יש מתח גבוה יותר . מעגל מקבילי המתחים במעגל מקבילי במעגל מקבילי, הנגדים מחוברים כך שלמעשה כולם קשורים בין שתי נקודות . כל נגד משמש מסלול שונה עבור הזרם החשמלי . בהנחה שניתן להזניח את התנגדות התילים המוליכים, אפשר לקבוע שהמתח בין קצוות כל אחד מהנגדים שווה למתח של מקור המתח, . הזרמים במעגל מקבילי חוק שימור המטען קובע כי כמות המטען הכללי במעגל נשמרת . מכאן שסכום הזרמים העוברים דרך כל הנגדים שווה לזרם I = I . I1 + I + 2 הכללי במעגל, 3 כל נקודה במעגל, שבה זרם מתפצל לשניים או יותר, נקראת “ צומת ” . V1 - + V2 VAB V3 R1 R2 R3 AB ניתן לנסח כלל הידוע בשם חוק הזרמים של קירכהוף : סכום הזרמים הנכנסים לצומת, שווה לסכום הזרמים היוצאים ממנו . חוק זה ידוע גם בשם חוק הצומת . - + I I2 I3 I1 R1 R2 R3 I I2 I1 I3 137 פרק 8 מעגלים חשמליים פשוטים : טורי ומקבילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר