עמוד:132

] V = 8 [ V דוגמה מספר ( 2 ) כאשר מחברים למקור מתח ] V [ 8 תיל מוליך עשוי נחושת, שאורכו ] L = 0 . 5 [ m ושטח חתך הרוחב שלו 19 10 ∙ 5 . 2 אלקטרונים בכל שנייה . 2 mm [ 0045 . 0 , עוברים דרך חתך הרוחב של התיל ] א . חשבו את עוצמת הזרם העובר דרך התיל . ב . חשבו את התנגדותו של התיל . ג . חשבו את התנגדותו הסגולית של התיל העשוי נחושת . ד . מנתקים את התיל ממקור המתח, חותכים את התיל לשניים ומצמידים את שני החצאים, כך שמתקבל מוליך אחד שאורכו ] L = 0 . 25 [ m . [ 1 ] מהי התנגדות התיל במצב החדש ? [ 2 ] מה יהיה הזרם אם יחברו את התיל במצבו החדש לאותו מקור מתח ? פתרון דוגמה מספר ( 2 ) א . נחשב את המטען : נחשב את הזרם : ב . נחשב את ההתנגדות על פי חוק אוהם : ג . נציב בנוסחת ההתנגדות : ד . [ 1 ] מכיוון שנפח המוליך לא השתנה, הרי שאם האורך יקטן פי ,2 אז שטח הבסיס יגדל פי 2 ( הנפח שווה למכפלת שטח הבסיס בגובה ) . לכן ההתנגדות החדשה R' תהיה : [ 2 ] נחשב את הזרם החדש I' על פי חוק אוהם : ] V = 8 [ V V = 8 [ V ] AL 2 2 132 פרק 7 התנגדות חשמלית וחוק אוהם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר