עמוד:131

תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) דוגמה מספר ( 1 ) 2 mm [ 4 . 0 . נתון תיל מוליך שאורכו ] m [ 1 , ושטח חתך הרוחב שלו ] כאשר המתח בין קצותיו של התיל הוא ] V [ 6 , זורם דרכו זרם של ] A [ 4 . א . חשבו את התנגדותו של התיל . ב . חשבו את התנגדותו הסגולית של התיל . ג . הפוטנציאל בנקודה A , הנמצאת באמצע התיל, הוא ] V [ 30 . מה הפוטנציאל בנקודות B ו - C ? ד . מה יהיה הזרם אם יחברו בהמשכו של התיל הנתון תיל נוסף זהה ? ה . מה יהיה הזרם אם יחברו בצמוד לתיל הנתון תיל נוסף זהה ? פתרון דוגמה מספר ( 1 ) א . נחשב את ההתנגדות על פי חוק אוהם : ב . נציב בנוסחת ההתנגדות : V : ג . ההתנגדות של מחצית מהאורך היא Ω 75 . 0 . מכאן שהמתח BA ולכן הפוטנציאל Bהדוקנב : V : המתח AC ולכן הפוטנציאל Cהדוקנב : ד . כאשר האורך גדל פי ,2 גם ההתנגדות גדלה פי ,2 ולכן הזרם קטן פי 2 ויהיה שווה ל - [ A ] 2 . ה . כאשר השטח גדל פי ,2 גם ההתנגדות קטנה פי ,2 ולכן הזרם גדל פי 2 ויהיה שווה ל - [ A ] 8 . I ACB 131 פרק 7 התנגדות חשמלית וחוק אוהם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר