עמוד:130

פרמטרים המשפיעים על התנגדות המוליך ממדידות אלו מתברר כי : התנגדות המוליך נמצאת ביחס ישר לאורך המוליך . התנגדות המוליך נמצאת ביחס הפוך לשטח חתך רוחבו . התנגדות המוליך תלויה בסוג החומר שממנו הוא עשוי . התנגדות סגולית ניתן לאפיין חומרים שונים על ידי גודל שנקרא "התנגדות סגולית" : התנגדות סגולית היא ההתנגדות של מוליך מחומר נתון, בעל יחידת אורך אחת וחתך רוחב בעל יחידת שטח אחת . את ההתנגדות הסגולית מסמנים באות היוונית ρ ( רו ) , ויחידותיה הן [ m ∙ Ω ] . הקשר בין ההתנגדות R לבין ההתנגדות הסגולית הוא : . סיכום במעגל פשוט שבו מקור מתח קבוע יזרום זרם קבוע . . 1 R = V . . 2 V הוא גודל קבוע עבור נגד נתון שמגדיר את התנגדות המוליך I היחס I ההתנגדות של מוליך שווה Ω 1 אם הפרש פוטנציאלים של [ V [ 1 יצר במעגל זרם של [ A [ 1 . . 3 הקשר ידוע בשם חוק אוהם והוא חוק אמפירי ( ניסיוני ) . . 4 נגד מוליך המקיים את חוק אוהם נקרא נגד אוהמי . . 5 אופיין הוא גרף המתאר את תלות הזרם במתח . . 6 האופיין של נגד ( אוהמי ) הוא קו ישר , שהערך ההפוך של שיפועו שווה להתנגדות הנגד . . 7 אופיין של נורת להט אינו קו ישר . . 8 התנגדות סגולית ρ היא מידת ההתנגדות של מוליך מ חומר נתון, בעל יחידת אורך אחת וחתך . 9 רוחב בעל יחידת שטח אחת . זוהי תכונה המאפיינת את החומר . התנגדות של נגד מוליך גלילי תלויה בשלושה פרמטרים באופן הבא : ההתנגדות נמצאת ביחס . 10 ישר לאורך המוליך L , ביחס הפוך לחתך Aובחור , וב התנגדות הסגולית של החומר שממנו הוא עשוי . תלות זו מתוארת באמצעות המשוואה הבאה : . - + L A 130 פרק 7 התנגדות חשמלית וחוק אוהם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר