עמוד:129

אופיין של רכיב אוהמי ( נגד ) אופיין של רכיב לא אוהמי ( למשל נורת להט ) נגד אוהמי תיל גלילי בעל אורך L ושטח חתך A נַגָד אוהמי חוק אוהם הוא חוק אמפירי ( ניסויי ) שאינו מתקיים עבור כל החומרים או בכל טמפרטורה . למעשה, עם עליית הטמפרטורה של המוליך גוברות התנודות של אטומי הסריג, וכתוצאה מכך עולה התנגדותו לזרם . אך כאמור, בתחום רחב של טמפרטורות החוק עדיין מתקיים . לכן חוק אוהם הוא רק קירוב למצב האמיתי ואינו חוק טבע כמו חוק קולון או חוק הכבידה העולמי . בטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד חוק אוהם אינו מתקיים, מכיוון שההתנגדות משתנה באופן קיצוני . נַגד מוליך, המקיים את חוק אוהם, נקרא נגד אוהמי . יש שני סימונים מקובלים לנגד אוהמי . בספר זה נשתמש בסימון העליון מבין השניים ( מלבן ) . אופיין של נגד אוהמי ושל נורת להט את תלות הזרם במתח נהוג לתאר בצורת גרף הנקרא אופיין . מחוק אוהם ברור כי אופיין של נגד הוא קו ישר, העובר דרך ראשית הצירים, כאשר הערך ההפוך של שיפוע הגרף שווה להתנגדות הנגד . כאשר נורת להט דולקת, הטמפרטורה עולה ליותר מ - 1,000 מעלות צלזיוס והיחס הישר בין I ל - V מפסיק להתקיים . לכן אופיין של נורת להט אינו קו ישר . בסרטוט של מעגל חשמלי מקובל לסמן נורה כך : הפרמטרים הקובעים את ההתנגדות של תיל מוליך מתכתי תילים מוליכים מהווים מרכיב חשוב בכל המעגלים החשמליים, ולמעשה נוהגים כנגדים בכל מעגל חשמלי . מתברר שהפרמטרים הקובעים את התנגדותו של תיל מוליך ( נגד ) , שצורתו גלילית והוא עשוי מחומר אחיד, הם : אורך המוליך L , שטח החתך שלו A , והחומר שממנו הוא עשוי . את התלות בפרמטרים אלה אפשר לבדוק באמצעות מעגל חשמלי פשוט, שבו נמדוד את היחס בין המתח V לבין Iםרזה לשם קביעת ההתנגדות R של הנגד, תוך שינוי הדרגתי של אורכו L , שטח החתך הרוחבי שלו A , וסוג המתכת שממנה הוא עשוי . R R I V I V L A 129 פרק 7 התנגדות חשמלית וחוק אוהם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר