עמוד:124

נחשב את מספר האלקטרונים : דוגמה מספר ( 1 ) לפניכם גרף המתאר את כמות המטען שעברה במוליך כתלות בזמן מרגע 0 = t ועד רגע ] t = 10 [ s . מה הייתה עוצמת הזרם הממוצעת מרגע 0 = t עד רגע ] t = 10 [ s ? א . סרטטו גרף המתאר את עוצמת הזרם החשמלי כפונקציה של הזמן מרגעב . 0 = t ועד לרגע ] t = 10 [ s . כמה אלקטרונים עברו במוליך מרגע 0 = t עד רגע ] t = 1 [ s ? ג . תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) ב . מספר האלקטרונים n כפול מטען האלקטרון שווה למטען שעבר דרך חתך של המוליך . ג . נחשב את המטען : פתרון דוגמה מספר ( 1 ) א . הזרם הממוצע שווה לזרם הקבוע, שעבורו תעבור במוליך כמות מטען זהה במשך אותו פרק זמן . שיפוע הגרף מטען - זמן שווה לעוצמת הזרם . נחשב את עוצמת הזרם החשמלי עבור כל אחד מפרקי הזמן : ] t [ s 10 8 4 0 124 פרק 6 זרם חשמלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר