עמוד:106

106 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים דוגמה מספר ( 4 ) נתונים שני כדורים מוליכים קטנים A ו - B , הרדיוס של כדור A כפול מהרדיוס של כדור B . המרחק בין הכדורים גדול מאוד ביחס לרדיוסים שלהם . המטען של כדור A הוא 8 - 01· 12 . חיברו את הכדורים זה לזה בעזרת תיל מוליך [ C ] דק . לאחר החיבור בין הכדורים השתנה המטען של כדור A , 8 - 01· 8 . וכעת הוא [ C ] הניחו שכל החלקיקים שעוברים בתיל הם אלקטרונים בלבד . א . חשבו את מספר האלקטרונים שעברו בין הכדורים . ב . האם האלקטרונים עברו מכדור A לכדור B או מכדור B לכדור A ? נמקו . ג . מהו מטענו של כדור B לאחר החיבור בין הכדורים ? הסבירו . ד . האם לפני החיבור בין הכדורים היה כדור B טעון ? אם לא - נמקו, אם כן - חשבו את מטענו . פתרון דוגמה מספר ( 4 ) א . המטען שעבר בין הכדורים : ב . האלקטרונים עברו מ - B ל - A , כי המטען החיובי של כדור A ירד כתוצאה מהחיבור ביניהם . ג . משוויון פוטנציאלים : ד . לפני החיבור בין הכדורים, כדור B לא היה טעון . לאחר החיבור בין הכדורים, המטען הכולל עליהם שווה למטען שהיה לכדור A לפני החיבור ביניהם . נחשב לפי חוק שימור המטען : R B q 1 A R 2 פרק - פתרנות 12 Fig R B A R 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר