עמוד:105

105 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים דוגמה מספר ( 3 ) R . טוענים את הכדור עד שעוצמת השדה החשמלי סמוך מאוד לפניו שווה נתון כדור מוליך מלא שרדיוסו [ cm ] 5 = 1 ל - 30,000 = E . q . א . חשבו את מטען הכדור 1 חשבו את פוטנציאל הכדור . ב . q , 8 - 01· 33 . 3 = 2 מציבים כדור מוליך חלול , הטעון במטען [ C ] במרחק גדול מאוד מהכדור המוליך המלא . R . מחברים את שני הכדורים רדיוס הכדור החלול הוא ] cm [ 10 = 2 זה לזה בחוט מוליך ארוך ודק, ומחכים זמן ארוך מאוד . חשבו את המטען על פני כל אחד מהכדורים . ג . חשבו את פוטנציאל הכדור המלא במצב זה . ד . פתרון דוגמה מספר ( 3 ) א . ב . לפי חוק שימור המטען : ג . מתקיים מעבר מטענים עד לשוויון פוטנציאלים : ד . פרק - פתרנות 9 Fig R1 R2 q 1 q 2 R1 R2 q 1 q 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר