עמוד:104

104 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים דוגמה מספר ( 2 ) בתרשים שלפניכם מוצגים כדור מוליך טעון וכמה קווים שווי - פוטנציאל . רדיוס הכדור ] mm [ 20 והפוטנציאל על פניו [ V ] 8000 . ליד כל קו רשום הפוטנציאל המתאים לו . הפוטנציאל באינסוף נבחר כאפס . ] 1 [ האם המטען על פני הכדור חיובי או שלילי ? נמקו . א . ] 2 [ חשבו את המטען על פני הכדור . חשבו את עבודת השדה החשמלי, כאשר חלקיק נקודתי ב . 9 - 01× 8 = q מועבר מנקודה A הטעון במטען [ C ] לנקודה C במסלול זה : תחילה מ - A ל - B ולאחר מכן מ - B ל - C . פתרון דוגמה מספר ( 2 ) ] 1 [ המטען על פני הכדור הוא חיובי כי הפוטנציאל חיובי . א . ] 2 [ המטען על פני הכדור : פתרון בדרך א : ב . הכוח החשמלי הוא משמר, לכן עבודתו אינה תלויה במסלול . עבודת השדה מ - A ל - B ואחר כך ל - C שווה לעבודת השדה מ - A ל - C . פתרון בדרך ב : עבודת השדה מ - A ל - B : עבודת השדה כאשר המטען מועבר מנקודה B ל - C שווה לאפס, כי הפרש הפוטנציאלים בין שתי הנקודות שווה לאפס . מכאן : [ V ] 3000 V [ ] 4000 V [ ] 5000 V [ ] 6000 V [ ] 7000 V [ ] 8000 mm [ ] 20 B C A D L V [ ] 0 0 0 2 V [ ] 0 0 9 1 V [ ] 0 0 8 1 V [ ] 0 0 7 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר