עמוד:103

103 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) דוגמה מספר ( 1 ) התרשים שלפניכם מתאר חתך של משטחים שווי פוטנציאל באזור שבו שורר שדה חשמלי . ] 1 [ מהו כיוון השדה החשמלי א . שבתרשים ? נמקו . ] 2 [ האם עוצמת השדה קטנה, גדלה או קבועה לאורך ציר x הנתון בתרשים ? נמקו . חשבו את הפרשי הפוטנציאלים : ב . V AB [ 1 ] CA [ 2 ] VCB [ 3 ] V חשבו את עוצמת השדה החשמלי באזור המתואר . ג . ברגע 0 = t משחררים חלקיק טעון שהוחזק במנוחה בראשית הציר . החלקיק נע בכיוון החיובי של ציר ה - x . ד . קבעו אם מטען החלקיק הוא חיובי או שלילי . נמקו את קביעתכם . 12 – 01· 2 = q . חשבו את עבודת השדה על החלקיק במעבר מנקודה A ה . נתון שגודל מטען החלקיק הוא [ C ] לנקודה B . פתרון דוגמה מספר ( 1 ) ] 1 [ קווי השדה מאונכים למשטחים שווי פוטנציאל וכיוונם מראה את מורד הפוטנציאל, לכן כיוון השדה שמאלה . א . ] 2 [ היחס בין הפרש הפוטנציאלים להעתק הוא קבוע, מכאן שהשדה הוא קבוע . ] 1 [ ב . ] 2 [ ] 3 [ ג . החלקיק הוא שלילי . חלקיק שלילי מאיץ נגד כיוון השדה החשמלי . ד . עבודת הכוח החיצוני בהעתיקו מטען q מנקודה A לנקודה B שווה ל : ה . לכן, עבודת השדה החשמלי בהעתיקו מטען Aהדוקנמ q לנקודה B שווה ל : עבודת השדה החשמלי בהעתיקו מטען Aהדוקנמ q לנקודה B שווה ל : A B B V ] [ 20 - 50 . 0 5 . 0 - 1 1 - 5 . 1 5 . 1 - 2 2 - V ] [ 20 x [ m ] V ] 15 [ V ] - 10 [ V ] 5 [ V ] 10 [ V ] - 5 [ V ] 0 [ 15 -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר