עמוד:118

118 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים כדור מוליך שרדיוסו R ומטענו Q 2 + מוקף על ידי קליפה כדורית מוליכה עבה, שרדיוסה הפנימי R 3 ורדיוסה . 20 החיצוני R 4 . לשני הגופים מרכז משותף . את הקליפה העבה טוענים במטען של Q 8 - ( תרשים א ) . נתונים : R , Q , k . תארו את חלוקה המטען על שפות המוליכים של המערכת . א . A B C D R R 3 R 4 תרשים אתרשים ג תרשים ב A B C D R R 3 R 4 A B C D R 3 R R 4 מהו הפוטנציאל החשמלי : ב . על פני הכדור הפנימי ? [ 1 ] על הקליפה העבה ? [ 2 ] בנקודה B הנמצאת במרחק R 2 ממרכז המערכת ? [ 3 ] בנקודה D הנמצאת במרחק R 5 ממרכז המערכת ? [ 4 ] מהו השדה החשמלי בנקודה A ובנקודה C ? נמקו . ג . אלקטרון משוחרר ממנוחה ליד השפה הפנימית של הקליפה . באיזו מהירות יפגע האלקטרון בכדור, כך ד . שלא יגרום לשום שינוי בהתפלגות המטענים בקליפה כשהוא קרוב מאוד אליה ? ענו ללא חישוב, האם עוצמת השדה בנקודה B תשתנה : ה . אם מאריקים את הכדור הפנימי ( כמתואר בתרשים ב ) ? נמקו . [ 1 ] אם מאריקים את הקליפה ( כמתואר בתרשים ג ) ? נמקו . [ 2 ] A B C D R R 3 R 4 תרשים א A B C D R R 3 R 4 תרשים ג תרשים ב A B C D R R 3 R 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר