עמוד:116

116 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים כדור מוליך, שרדיוסו R ומטענו Q 2 + , . 16 מוקף על ידי קליפה כדורית ניטרלית שרדיוסה R 2 . שני הגופים בעלי מרכז משותף . כדור מוליך שני, שרדיוסו R ומטענו Q 4 + , נמצא רחוק מאוד ממערכת הקליפה והכדור . מחברים את הכדור השני אל הקליפה בעזרת תיל מוליך . נתונים : R , Q , k . מה היה הפוטנציאל על פני כל אחד מהכדורים לפני סגירת המפסק ? א . מהו הפוטנציאל על פני הקליפה לפני סגירת המפסק ? ב . מהו המטען של הקליפה ושל הכדור השני זמן רב לאחר סגירת המפסק ? ג . מהו הפוטנציאל על פני כל אחד מהכדורים ועל פני הקליפה לאחר זמן רב ? ד . כדור מוליך, שרדיוסו R ומטענו Q 4 - , . 17 מוקף על ידי קליפה כדורית שרדיוסה R 2 ומטענה Q 8 + . שני הגופים בעלי מרכז משותף . כדור מוליך שני, שרדיוסו R ומטענו Q 2 - , נמצא רחוק מאוד ממערכת הקליפה והכדור . מחברים את הכדור השני אל הכדור הראשון בעזרת תיל מוליך . נתונים : R , Q , k . מה היה הפוטנציאל על פני כל אחד מהכדורים לפני סגירת המפסק ? א . מהו הפוטנציאל על פני הקליפה לפני סגירת המפסק ? ב . מהו המטען של כל אחד מהכדורים זמן רב לאחר סגירת המפסק ? ג . מהו הפוטנציאל על פני כל אחד מהכדורים ועל פני הקליפה לאחר זמן רב ? ד . V . . 18 R הוא ] V [ 2400 = 1 הפוטנציאל על כדור מוליך 1 שרדיוסו 1 מחברים אותו בתיל מוליך דק לכדור מוליך 2 שאינו טעון ושרדיוסו R , וכתוצאה מכך ] m [ 4 . 0 = 2 הפוטנציאלים של הכדורים הוא ] V [ 1600 . חשבו מהו הרדיוס של הכדור א . הראשון . חשבו מה המטען על כדור ב . הראשון : לפני חיבורו לכדור השני . [ 1 ] לאחר חיבורו לכדור השני . [ 2 ] Q 4 - Q 8 + Q 2 - RR R 2 V ] [ 2400 1 1 22 לפני חיבור חומר מבודד חומר מבודד אחרי חיבור ] V ] 1600 [ V [ 1600 Q 2 + Q 4 + RR R 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר