עמוד:115

115 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים R . 14 נתונים שני כדורים מוליכים טעונים, המרוחקים מאוד זה מזה . לכדור הראשון רדיוס ] cm [ 20 = 1 V . R והפוטנציאל על פניו ] V2 = 800 [ V , לכדור השני רדיוס ] cm [ 60 = 2 והפוטנציאל על פניו ] V [ 5000 = 1 חשבו את עוצמת השדה החשמלי סמוך מאוד לפני כל אחד מהכדורים . א . עתה מחברים את שני הכדורים באמצעות תיל מוליך דק וארוך . כשסוגרים את המפסק, מתחיל לזרום זרם בין הכדורים . קבעו מהו כיוון תנועת האלקטרונים דרך התיל : ב . R , או R אל הכדור שרדיוסו 2 מהכדור שרדיוסו 1 R ? R אל הכדור שרדיוסו 1 מהכדור שרדיוסו 2 נמקו . פותחים מחדש את המפסק, ושולחים אלקטרון v שכיוונה R במהירות 0 משפת הכדור שרדיוסו 1 רדיאלי החוצה ממרכז הכדור . v הדרושה כדי שהאלקטרון יצליח להימלט מהשפעת הכדור . ג . חשבו את גודל המהירות המינימלית 0 בתרשים שלפניכם מוצגים כדור מוליך טעון וכמה קווים שווי - פוטנציאל . רדיוס הכדור הוא R והפוטנציאל . 15 ] V1 = 5000 [ V ] V2 = 800 [ V R1 R2 פרק 5 - פתרנות [ V ] 3000 V [ ] 4000 V [ ] 5000 V [ ] 6000 V [ ] 7000 V [ ] 8000 R B C E F A D L V [ ] 0 0 0 2 V [ ] 0 0 9 1 V [ ] 0 0 8 1 V [ ] 0 0 7 1 על פניו ] V [ 8000 . ליד כל קו רשום הפוטנציאל המתאים לו . הפוטנציאל באינסוף נבחר כאפס . חשבו את המטען על פני הכדור, אם א . נתון שעוצמת השדה החשמלי בנקודה C שווה ל - 12,000 = E . חשבו את רדיוס הכדור R . ב . חשבו את עבודת השדה החשמלי ג . כאשר חלקיק נקודתי הטעון במטען 9 - 10 ∙ 2− = q מועבר מנקודה C [ L ] לנקודה F באופן זה : תחילה מ - L ל - A , ולאחר מכן מ - A ל - F . ] 1 [ חשבו את גודל השדה החשמלי ד . בנקודה E הנמצאת באמצע המרחק בין D ל - F . ] 2 [ חשבו את הפוטנציאל החשמלי בנקודה E . אלקטרון משוחרר ממנוחה מנקודה F . ה . מה גודל מהירותו בהגיעו לכדור ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר