עמוד:114

114 פרק 5 מתח חשמלי והפרש פוטנציאלים R . טוענים . 11 נתון כדור מוליך מלא שרדיוסו [ cm ] 9 = 1 את הכדור עד שהפוטנציאל עליו ] V = 3000 [ V . q . א . חשבו את מטען הכדור 1 חשבו את השדה סמוך מאוד לפני הכדור . ב . מציבים כדור מוליך חלול הטעון במטען q במרחק גדול מאוד מהכדור המוליך 8 - 10 ∙ 8− = 2 [ C ] R . מחברים את שני הכדורים זה לזה בחוט מוליך ארוך ודק המלא . רדיוס הכדור החלול הוא [ cm ] 18 = 2 ומחכים זמן רב . חשבו את המטען על פני כל אחד מהכדורים . ג . חשבו את פוטנציאל הכדור המלא במצב זה . ד . R אל תוך הכדור החלול מנתקים את החוט המחבר בין הכדורים, ומכניסים את הכדור שרדיוסו 1 R , כך שלשניהם מרכז משותף . מחברים את שניהם באמצעות תיל מוליך דק שרדיוסו 2 שהתנגדותו זניחה, ולכן חלקיקים טעונים יכולים לעבור ביניהם . בטאו, באמצעות נתוני השאלה, את המטען החשמלי על כל אחד משני הכדורים לאחר ה . שנפסק הזרם בתיל . Q . סביב לו, עם . 12 8 - 10 ∙ 8 = 1 R טעון במטען [ C ] כדור מוליך שרדיוסו [ cm ] 8 = 1 R . הכדור השני מוארק . מרכז משותף, כדור מוליך שני שרדיוסו [ cm ] 12 = 2 מהו המטען על הכדור המוארק ? א . מהו הפוטנציאל של שפת הכדור הפנימי ? ב . מהו הפוטנציאל במרחק ] cm [ 10 ממרכז הכדורים ? ג . מהו הפוטנציאל במרחק [ cm ] 15 ממרכז הכדורים ? ד . 8 - 10 ∙ 2 = q מנקודה a ה . מהי העבודה הדרושה להעתקת מטען של [ C ] הנמצאת על הכדור הפנימי, לנקודה b הנמצאת על הכדור החיצוני ? Q . בתוכו, . 13 8 - 10 ∙ 8 = 2 R טעון במטען [ C ] כדור מוליך שרדיוסו [ cm ] 12 = 2 R . הכדור הפנימי מוארק . עם מרכז משותף, כדור מוליך שני שרדיוסו [ cm ] 8 = 1 מהו המטען על הכדור הפנימי המוארק ? א . מהו הפוטנציאל של שפת הכדור החיצוני ? ב . מהו הפוטנציאל במרחק [ cm ] 4 ממרכז הכדורים ? ג . מהו הפוטנציאל במרחק [ cm ] 15 ממרכז הכדורים ? ד . 8 - 10 ∙ 2 = q מנקודה a ה . מהי העבודה הדרושה להעתקת מטען של [ C ] הנמצאת על שפת הכדור החיצוני, לנקודה b הנמצאת על שפת הכדור הפנימי ? R2 R2 R1 R2 R2 R1 a b R2 R1 a b

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר